Sağdaki öneri kısmı için ayarlar menüsünde açık/kapalı ayarı. #7

Closed
FatihErdem opened this Issue Mar 11, 2016 · 0 comments

Projects

None yet

3 participants

@FatihErdem
Collaborator

Sağdaki öneri kısmı ayarlardan açılıp kapanabilmeli. Varsayılan olarak açık gelirse sorun olmaz. İsteyen ayarlardan kaldırabilir.

@kodbilenadam kodbilenadam changed the title from Sagdaki Oneri Kismi Hakkinda Ayar to Sağdaki öneri kısmı için ayarlar menüsünde açık/kapalı ayarı. Mar 11, 2016
@canarslan12 canarslan12 self-assigned this Mar 13, 2016
@FatihErdem FatihErdem referenced this issue Mar 14, 2016
Closed

14.03.2016 Acil Yapılacaklar #78

11 of 11 tasks complete
@canarslan12 canarslan12 removed their assignment Mar 17, 2016
@FatihErdem FatihErdem closed this Mar 17, 2016
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment