Skip to content
🤖 Automatyczna rejestracja na zajęcia dnia popularyzacji matematyki
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DPM.MINI.PW AutoRegister
resources
.gitattributes
.gitignore
DPM.MINI.PW AutoRegister.sln
LICENSE
README.md

README.md

dpm.mini.pw.edu.pl - Automatyczna rejestracja

Aplikacja służąca do automatycznej rejestracji na zajęcia dnia popularyzacji matematyki. Dzięki niej nie będziesz musiał się martwić, że przegapsiz zapisy na wybrane zajęcia oraz oszczędzisz sobie stresu w walce ze stroną, która pod napływem zainteresowanych potrafi odmówić posłuszeństwa.

W celu korzystania z aplikacji należy posiadać konto na dpm.mini.pw.edu.pl

GIF - funkcjonalność aplikacji

🔗 Pobieranie

🛠️ Wymagania

 • .NET Framework w wersji 4.5.2 lub nowszej

🏁 Pierwsze kroki

 1. Pobierz i uruchom aplikację
 2. Zaloguj się przy użyciu danych z dpm.mini.pw.edu.pl
 3. Wprowadź numer zajęć, ilość miejsc, godzinę oraz minutę rejestracji
 4. Kliknij przycisk Dodaj
 5. Po chwili powinieneś zauważyć nazwę zajęć wyświetlaną nad statusem
 6. Teraz tylko poczekaj na godzinę którą podałeś w punkcie 3 - aplikacja zrobi resztę 🙂

🤔 Gdzie znaleźć numer zajęć

 1. Otwórz stronę z wybranymi zajęciami
 2. Przykładowo może to być dpm.mini.pw.edu.pl/node/690
 3. Numer zajęć znajduje się tuż na końcu adresu URL - jest to 3-cyfrowa liczba
 4. W tym przypadku jest to 690

🎡 Aktualizacja v1.0

GIF - przegląd zmian w aktualizacji

 • Zmieniono nazwę aplikacji z DPM.MINI.PW AutoRegister na DPM AutoRegister
 • Dodano opcjonalną funkcjonalność zapamiętywania hasła
 • Plik z danymi logowania jest dodatkowo szyfrowany systemowo
 • ID sesji logowania jest od teraz wyświetlane tylko częściowo
 • Forma aplikacji jest podwójnie buforowana
 • Dodano ładowanie nazwy zajęć po podaniu ich numeru
 • Odświeżono wygląd pliku README.md

📬 Kontakt

☕ Wesprzyj mnie - w kryptowalucie

 • Bitcoin: 35n1y9iHePKsVTobs4FJEkbfnBg2NtVbJW
 • Ethereum: 0xc69C7FC9Ce691c95f38798506EfdBB8d14005B67
You can’t perform that action at this time.