Skip to content
No description, website, or topics provided.
PHP JavaScript Smarty CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc/img
packetery
releases
README.md

README.md

Modul pro PrestaShop

Obsah:

PrestaShop 1.7

PrestaShop 1.6.x

PrestaShop 1.7

Informace o modulu

TODO

Stažení modulu

Aktuální verze (Stáhnout »)

Instalace modulu

 1. Přihlašte se do administrace PrestaShopu, klikněte na záložku "Moduly":

screen1

 1. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na "Nahrát modul":

screen2

 1. Do nově otevřeného okna přetáhněte stažený soubor modulu nebo klikněte na "vyberte soubor" a najděte cestu ke staženému souboru modulu:

screen3

 1. Po úspěšné instalaci vstupte do konfigurace modulu kliknutím na "Konfigurace":

screen4

 1. V konfiguraci modulu přejděte do záložky "Nastavení":

screen5

 1. V sekci "Nastavení" je nutné zadat heslo API. Vaše heslo API najdete v klientské sekci, v záložce Můj účet (Přejít »). V případě, že nemáte uživatelský účet na stránkách Zásilkovny, je možné v rámci testování funkcionality modulu či podávání zásilek požádat o testovací účet na mailu Zákaznického servisu: info@zasilkovna.cz:

screen6

 1. Následujícím krokem je vytvoření způsobu dopravy, který provedete kliknutím na symbol "+" v tabulce "Přidání způsobu dopravy":

screen7

 1. Otevře se vyskakovací okno, vlastnosti způsobu dopravy nastavte dle Vašich požadavků. Vybrat více zemí je možné přidržením tlačítka "Ctrl" a kliknutím na jednotlivé požadované země:

screen8

 1. Způsob dopravy uložte, stránka se automaticky přesměruje zpět na úvodní stránku modulu, v záložce "Nastavení" zkontrolujte správně vytvořený způsob dopravy:

screen9

Nastavení dopravce doručení na adresu

TODO

Prestashop 1.6.x

Informace o modulu

Podporované jazyky:

 • čeština
 • angličtina

Poskytované funkce:

 • Instalace typu dopravce Zásilkovna

  • možnost rozlišení ceny dle cílové země (pomocí vícenásobné instalace dopravce)
  • možnost instalace jedné země vícekrát (např. určujete-li dobírku již v přepravci)
  • volba typu zobrazení stejná jako v průvodci vložením poboček (JS API)
  • vybraná pobočka se zobrazuje v detailu objednávky v uživatelské (front-office) i administrátorské (back-office) sekci a dále v informačním e-mailu o objednávce
  • podpora doručení na adresu přes Zásilkovnu (zahraničí, večerní expresy apod.)
 • Možnost exportu souboru s objednávkami

  • možnost označit objednávky, export CSV souboru pro hromadné podání zásilek
  • vyznačení již exportovaných objednávek
  • automatické a manuální označení dobírek
  • konverze měn pomocí interních kurzů PrestaShopu při zasílání za hranice (i pokud nepoužíváte dobírky do zahraničí, vypočte se z objednávky alespoň hodnota zásilky pro účely pojištění)
 • Modul nepodporuje multistore

Stažení modulu

Aktuální verze 1.18 (Stáhnout »)

Easypay (Přejít ») Modul s úpravou pro kompatibilitu s Easypay

Instalace modulu

 1. Stáhnout soubor modulu
 2. Přihlašte se do administrace PrestaShopu, otevřete kartu Moduly (Modules) zde v horní části dejte přidat nový modul – tento stažený soubor:

old1

 1. Stažený modul nainstalujte:

old2

 1. Mělo se zobrazit hlášení o úspěšné instalaci a výstražná ikona o varováních, což je v pořádku, bude nutné ještě provést nastavení:

old3

 1. V nastavení je nutné zadat klíč API. Váš klíč API najdete ve své klientské sekci, pod Můj účet:

old4

 1. Posledním krokem je vytvoření způsobu dopravy. Toto provedete taktéž v nastavení modulu:

old5

Poté již můžete modul Zásilkovna plně využívat.

 1. Dále až budete mít nějaké objednávky se způsobem dopravy Zásilkovna, můžete si je exportovat v CSV formátu pro hromadné podání zásilek:

old6

 1. Pokud využíváte doručení na adresu přes Zásilkovnu (např. do zahraničí), můžete standardně vytvořit nový způsob dopravy v PrestaShopu (nového dopravce, zcela mimo modul Zásilkovny) a v nastavení modulu Zásilkovny určit pod jakým způsobem dopravy se tento má exportovat pro systém Zásilkovny – objednávky se pak zobrazí na stejném místě jako objednávky na výdejní místa (viz minulý bod):

old7

You can’t perform that action at this time.