GTFS feed for trains in the Czech Republic
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
JDF
.gitignore
LICENSE.md
README.md
add.php
cisti.php
detail.php
dijkstra.php
du_pom.php
export.sh
feed_agency.php
feed_close.php
feed_jdf_route.php
feed_vlak.php
footer.php
gentrips.php
header.php
headsigns.php
index.php
kango.php
linemap.php
list.php
lomeni.php
match.php
migracestop.php
missing.php
names.php
newstop.php
newtrip.php
opravy.php
platform.php
pulnoc.php
routecopy.php
routeedit.php
rtnames.php
station.php
stopedit.php
testmatrix.php
trip_shape_pom.php
tripdelete.php
tripedit.php
ukoncikango.php
upgradekango.php
zajebal.php

README.md

#Instalace V MySQL schématu je nutno vytvořit novou databázi

create database GTFS;

a nastavit k databázi příslušná oprávnění.

V naší databázi byl pro přístup k těmto datům vytvořen užívatel gtfs s heslem gtfs.

Pro vytvoření tabulek na data potřebná k naplnění formátu GTFS Static je vytvořen soubor schema.sql.

Skript nevytváří soubor feed_info.txt, proto není pro tato data vytvořena tabulka.

Vytvoření tabulek provedeme zadáním příkazu

mysql -u gtfs -p GTFS < schema.sql

a potvrdíme zadáním hesla.