Skip to content
Slides and code for a highschool-level introduction to OOP in Java.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

OOP-course

Slides and code for a highschool-level introduction to OOP in Java

Slide-uri

https://docs.google.com/presentation/d/1rC-YxR3XaKc1J98Jq7xFfX3cOCmAlWTzLrNVxGqZ-DM/edit?usp=sharing

Setup

Ar fi de preferat sa veniti cu laptopurile voastre, pe care sa instalati urmatoarele lucruri:

  1. JAVA 10 Development Kit (JDK) - Se poate instala de aici
  2. IDE (optional) - aici orice IDE este ok, dar recomandarile mele ar fi IntelliJ Idea sau Eclipse.
  3. Git bash (optional/ doar pentru Windows) - https://gitforwindows.org/. Foarte folositor pentru a rula lucruri in consola.

De asemenea, ar fi de preferat sa downloadati si sa dezarhivati codul din acest repo, de aici. Sau, daca sunteti familiari cu git, puteti deschide Terminal (MacOS/ Linux) sau Git Bash (Windows) si sa rulati:

git clone https://github.com/a96tudor/OOP-course.git

Odata ce ati terminat setup-ul, puteti testa daca totul este instalat corect, ruland fisierul bin/TestEnv.java. Daca folositi un IDE, rulatul fisierului este destul de evident. Pe scurt, trebuie sa deschideti proiectul in IDE, si sa apasati butonul de run, care de obicei este situat in partea de sus a IDE-ului. In cazul in care asta nu functioneaza, sau preferati sa lucrati din consola, trebuie sa urmati 2 pasi (valabili atat pentru MacOS/ Linux, cat si pentru Windows):

1. Compilarea codului

Ruland comanda:

javac bin/TestEnv.java

2. Executarea efectiva

Ruland comanda:

java bin.TestEnv

You can’t perform that action at this time.