Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

118 lines (81 sloc) 3.914 kb
Apuohjelma videoiden lataamiseen Yle Areenasta
Copyright (C) 2012 Antti Ajanki
Ohjelmistolisenssi: GPLv2
Kotisivu: http://www.iki.fi/aoa/rtmpdump-yle
Lähdekoodi: https://github.com/aajanki/yle-dl
yle-dl on apuohjelma tiedostojen lataamiseen Yle Areenasta
(http://areena.yle.fi, http://ylex.yle.fi/ylex-areena) ja Elävästä
arkistosta (http://www.yle.fi/elavaarkisto/).
Asennus
-------
Asenna vaaditut kirjastot ja ohjelmat: rtmpdump (2.4 tai uudempi),
python ja pycrypto.
Debianissa ja Ubuntussa nämä löytyvät paketeista rtmpdump, python ja
python-crypto.
Asenna komennolla:
make install
Komento vaatii pääkäyttäjän oikeudet (esim. Ubuntussa: sudo make
install).
Alkaen versiosta 1.99.9 yle-dl:stä ei enää tarvitse Ylen palvelimia
varten muunneltua kopiota rtmpdump-ohjelmasta. Aikaisemman
yle-dl-version mukana asennetun rtmpdumpin ja pluginin voi poistaa
komentamalla pääkäyttäjänä "make uninstall-old-rtmpdump".
Käyttö
------
yle-dl [yle-dl-valitsimet ja rtmpdump-valitsimet] URL
Korvaa URL webbi-osoitteella, missä ladatavaa ohjelmaa voisi katsoa
nettiselaimen kautta. URL voi olla joko Yle Areenan tai Elävän
arkiston osoite.
Valitsimet:
--latestepisode Lataa viimeisimmän jakson sivulta.
--showurl Tulostaa librtmp-yhteensopivan video-URLin, ei lataa
tiedostoa.
--vfat Tuota Windows-yhteensopivia tiedoston nimiä
--sublang lang Lataa tekstitykset annetulla kielellä (Yle Areena)
lang = fin, swe, smi, none or all (oletus)
--rtmpdump path Polku rtmpdump-ohjelmaan
--destdir dir Aseta hakemisto mihin tiedostot tallennetaan
Muut valitsimet välitetään suoraan rtmpdump:lle. Luettelon
mahdollisista valitsimista (englanniksi) näkee komentamalla
yle-dl --help
Jotta yhteyden muodostaminen onnistuisi, palomuurin täytyy sallia
ulospäin menevä liikenne porteissa 80 ja 1935.
Suomen ulkopuolelta ladattaessa voi olla tarpeen lisätä valitsin "-n
flashu.yle.fi".
Integroiminen Firefox-selaimeen
-------------------------------
yle-dl on mahdollista asentaa käynnistymään suoraan
Firefox-selaimesta Launchy-laajennuksen avulla.
Asenna ensin yle-dl normaalisti ja sitten Launchy-laajennus
Firefoxiin (http://gemal.dk/mozilla/launchy.html). Kopioi
contrib/launchy.xml Firefoxin profiilihakemiston alle
chrome-alihakemistoon. Hakemiston sijainnin saa selville Launchyn
asetusikkunasta launchy.xml-välilehdeltä. Osoitteessa
http://gemal.dk/mozilla/profile.html on lisää ohjeita hakemiston
paikallistamiseen.
Asennuksen jälkeen videon latauksen voi käynnistää selaimesta
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä Areenan videosivun linkkiä ja
valitsemalla avautuvasta valikosta Launchy > Download Link with
yle-dl. Lataus käynnistyy taustalla. Toistaiseksi latauksen
edistymisestä (tai epäonnistumisesta) ei näy mitään tietoa
käyttäjälle. Video tallennetaan kotihakemistoon.
YLE Areena -tuki librtmp-kirjastossa
------------------------------------
Tämän pluginin avulla Ylen ohjelmia voi katsoa millä tahansa
librtmp-kirjstoa käyttämällä ohjelmalla kuten mplayerillä.
Selvitä Areena-videon osoite komennolla "yle-dl --showurl" ja syötä
komennon tulostama osoite mplayerille tai muulle librtmp-pohjaiselle
ohjelmalle. Esimerkiksi:
mplayer "`yle-dl --showurl http://areena.yle.fi/tv/1544491`"
Esimerkkejä
-----------
* Areenan ohjelman lataaminen automaattisesti nimettävään tiedostoon:
yle-dl http://areena.yle.fi/tv/1544491
* Elävän arkiston ohjelman kaikkien jaksojen lataaminen:
yle-dl "http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=28&t=&a=9390"
* Ohjelman lataaminen tiedostoon uutiset.flv:
yle-dl http://areena.yle.fi/tv/1544491 -o uutiset.flv
* Keskeytyneen latauksen jatkaminen tiedostoon uutiset.flv:
yle-dl http://areena.yle.fi/tv/1544491 -o uutiset.flv --resume
* Lataa uusimmat uutiset
yle-dl --latestepisode http://areena.yle.fi/?q=uutiset
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.