Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

فیلم‌ها

این ریپوزیتوری شامل سورس سایت Movies Api می‌باشد. برای ساخت این سایت از فریم‌ورک لاراول ۵.۳ استفاده شده است. «فیلم‌ها‌» برای حل مشکل دو گروه از توسعه‌دهندگان به وجود آماده است: گروه اول) کسانی هستند که به تازگی یادگیری یک زبان جدید مثل android یا ios را شروع کرده‌اند و برای تمرین نیاز به یک وب سرویس کامل و بدون پیچیدگی‌های رایج (مثل اجباری بودن api_key و … ) دارند. گروه دوم) توسعه‌دهندگان حرفه‌ای می‌باشند که برای مقاله‌های آموزشی و یا آزمودن روش‌های مختلف نیاز به یک وب سرویس کامل دارند، البته این گروه توانایی رفع نیازشان را دارند اما با استفاده از «فیلم‌ها» می‌توانند در وقت خود صرفه‌جویی کنند.

در این وب‌سرویس برای احراز هویت از پکیج Passport لاراول استفاده شده است. برای توضیحات بیشتر در مورد اینکه چطور می‌شود از متد‌هایی که نیاز به احراز هویت دارند استفاده کرد به این لینک مراجعه کنید.

لیست کارهای آتی

 • ساخت کلاینت با زبان‌های مختلف برای وب سرویس و نمایش لیست آنها در سایت
 • ساخت متد برای اضافه کردن یک فیلم به لیست علاقمندی کاربر

نیازمندی‌ها

راهنمای نصب

 1. ریپو را کلون کنید.
https://github.com/abbas-oveissi/MoviesApi_ir.git
 1. فایل env.example. را در پوشه‌ی local به env. تغییر داده و اطلاعات مربوط به خودتان را برای تنظیمات DB و APP وارد کنید ( برای استفاده از فرم تماس، اطلاعات Mail را هم باید وارد کنید. )

 2. در پوشه‌ی local دستورات زیر را اجرا کنید.

 3. دستور نصب dependencyها

composer install
 1. دستور ساخت جدول‌های مورد نیاز پروژه در دیتابیس
php artisan migrate
 1. دستور ساخت application key
php artisan key:generate
 1. دستور ساخت کلید‌های رمزگذاری برای ساخت access token امن و دو کلاینت password grant و personal access
php artisan passport:install
 1. با استفاده از secret ساخته شده برای کلاینت password grant در مرحله‌ی قبل، فایل AddClientSecret.php را ویرایش کنید و secret خود را در آنجا بنویسید. این فایل در مسیر زیر قرار دارد.
/local/app/Http/Middleware
 1. اکنون میتوانید از وب‌سرویس استفاده کنید اما فیلمی در آن ثبت نشده است. اگر می‌خواهید اطلاعات ۱۵ فیلم برتر به همراه ژانرشان در جدول‌ها ثبت شود، دستور زیر را اجرا کنید.
php artisan db:seed

About

Source to www.moviesapi.ir

Topics

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published