Yeni paylaştığım yazılardan haberdar olmak için bloguma abone olun:
Clone or download
Pull request Compare This branch is 8 commits ahead of mdo:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Jul 13, 2018

README.md

@abdurrahmanekr'e istediğini sor!

Bu ask-me-anything tipinde küçük bir repodur. Ben bu repoyu @dnomak'dan forkladım (silmiş) o da @mdo'dan forklamış o da @holman'dan forklamış. Bu repo email veya farklı platformlardan sorulan soruların ve verilen cevapların kaybolup gitmesini engelleyen süper bir yöntemdir.

Eğer Git veya GitHub ile ilgili herhangi bir sorun varsa bunu doğrudan GitHub Support ile paylaşırsan daha hızlı yanıt alabilirsin.

Soru sor

Soru sormak için yeni bir issue açman yeterli olacaktır.

Ben sorucağın soruyu en kısa zamanda yanıtlamaya çalışacağım. Soruyu yanıtladıktan sonra issueyu kapatabilirim fakat cevabımın yeterli olmaması durumunda issue üzerinden yanıt yazmaktan çekinme.

Bazı soruları oku

Soru sormadan önce kapalı issuelar arasında arama yapmayı unutma. Sorucağın soruyu önceden yanıtlamış olabilirim.