Skip to content
Heroku ve GitLab ile Stream yönetimi
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Latest commit e2bd78f Aug 13, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore first commit. Aug 13, 2019
README.md
database.js
index.js first commit. Aug 13, 2019
package.json adres değiştirildi Aug 13, 2019

README.md

Nodejs User List Server

Bu proje cdn-on-gitserver kullanımına örnek olması için yazılmıştır.

Bu projenin makalesi bu adrestedir: https://avarekodcu.com/konu/43

Özet

cdn-on-gitserver, GitLab'a bir dosyayı commit olarak atmak için kullanılır. Bu projede kullanıcı listesi ve kullanıcıların resimleri tutulur.

Kullanıcılar arkaplanda profil resimlerini GitLab'a yüklerler ve getirmek istediklerinde yine GitLab üzerinden getirirler.

Kurulum

Projede GitLab hesabı kullanıldığından bir GitLab projesine ve erişim anahtarına gerek duyulur.

GitLab üzerinden bir proje oluşturun. Sonra bu projenin Project ID değerini kaydedin.

GitLab erişim anahtarı

GitLab erişim anahtarını https://gitlab.com/profile/personal_access_tokens adresinden Scopes altındaki api değerini seçin ve oluşturup kaydedin. (Not: Sayfayı yenilediğinizde o anahtarı tekrar elde edemezsiniz.)

Anahtar buna benzeyecektir: 5R5kaQ-5e8PCTKrrdtv8 (Not: bu örnektir)

Anahtar ve Project ID

Bunları elde ettikten sonra index.js dosyasının içindeki <sizin gitlab anahtarınız> değerinin yenine GitLab erişim anahtarını, <projenizin idsi> yerine Project ID değerini yazıp kaydediniz.

Veritabanı

Veritabanı için postgresql kullanılmıştır. Ayarları database.js dosyasından değiştirebilirsiniz.

Sadece bir tabloya ihtiyaç duyar o tabloyu oluşturmak için aşağıdaki sql komutunu kullanabilirsiniz:

CREATE TABLE users (
    id SERIAL NOT NULL,
    name VARCHAR(255),
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    avatar VARCHAR(255),
    created_date TIMESTAMPTZ NOT NULL
);

Başlatmak için

Kurulumu yaptıktan sonra aşağıdaki komutu kullanarak başlatabilirsiniz.

npm start

Denemek için

Aşağıdaki postman koleksiyonunda tüm istekler vardır.

Postman Link

You can’t perform that action at this time.