Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
ios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

React Firebase Push App

Bu uygulama react native üzerine FCM pluginin kurulumuş bir örnek uygulamadır.

Doküman

Doküman ve açıklamalarının tamamını avarekodcu.com/konu/41 adresinden edinebilirsiniz.

Kurulum

iOS için GoogleService-Info.plist dosyasını ios/ dizinine eklemelisiniz.

Android için google-services.json dosyasını android/app/ dizinine eklemelisiniz.

iOS

$ react-native run-ios

Android

$ react-native run-android

Lisans

Bu proje MIT lisansına sahiptir. Avare Kodcu © 2018