• Aynı domain altında 2 farklı uygulamanın tek oturum ile yönetilmesi örneği.

  C# Updated May 21, 2016
 • Asp.net Mvc ile google OAuth kullanım örneği. çalışması için startup.auth.cs içerisindeki clientID ve ClientSecret kısımları doldurulmalı.

  C# 1 GPL-3.0 Updated May 17, 2016
 • Pub/Sub ve MQ Sistemler Sunumu

  C# Updated May 11, 2016
 • Apereo .NET CAS Client - Supporting attributes for Cas tickets.

  C# 136 Apache-2.0 Updated Feb 13, 2016

Top languages

Loading…

Most used topics

Loading…