Permalink
Browse files

RailsGirls

  • Loading branch information...
1 parent b4aa091 commit 38d85b93f2fdc32f46f09fcdee26268932d3ea47 @abtris committed Dec 19, 2012
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+layout: post
+title: "RailsGirls v Praze"
+date: 2012-12-19 06:53
+comments: true
+categories: events
+---
+
+
+
+V Praze 14-15. 12. 2012 se uskutečnil jedinečný projekt v rámci mezinárodní komunity, která se zaměřuje na to dostat do technice ženy a dívky.
+
+{% blockquote RailsGirls website, http://railsgirls.com %}
+Our aim is to give tools and a community for women to understand technology and to build their ideas. We do this by providing a great experience on building things and by making technology more approachable.
+{% endblockquote %}
+
+Já jsem se celé akce zúčastnil jako jeden z organizátorů a také jsem trochu přispěl jako kouč. Osobně se mi nápad celé akce velmi líbí a jsem rád, že jsem se toho účastnil. Do Prahy celou akci přivedla Cristina Santamarina, která organizuje RailsGirls Berlin.
+
+Celá organizace nebyla složitá a protože se mě dost lidí ptalo co a jak uvedu zde některá fakta jak příprava celé akce probíhala.
+
+- 30.8.2012 - [Cristina Santamarina](https://twitter.com/crissantamarina) poslal email do konference rubyonrails.cz, kde [Karel Minařík](https://twitter.com/karmiq) a další se ozvali, že to podpoří a rádi se zúčastní.
+- 11.10.2012 - Karel se mnou mluvil o RailsGirls na [PragueJS](http://praguejs.cz), a tak jsem se rozhodl se zapojit do organizace
+- 7.11.2012 - V rámci tradiční ["První středy"](http://srazy.info/prvni-streda-ruby-on-rails/), kdy se schází Ruby komunita ve Fraktal baru na Letné jsme získali první kouče.
+- 17.11.2012 - Celý organizační tým (Cristina Santamarina, Eliška Hutníková a Ladislav Prskavec) se setkal s několika kouči na [RuPy](http://rupy.eu) a doladily jsme detaily, které jsme řešili jen online
+- 5.12.2012 - Na další první středě jsme získali další kouče
+- 11.12.2012 - Po příjezdu Cristine do Prahy jsme měli koordinační oběd organizátorů, kde se řešili poslední detaily
+- 14-15.12.2012 - první RailsGirls v Praze, v Locusu ve Slezské
+
+Chci tady poděkovat všem co se akce zúčastnili.
+
+### Organizační tým:
+Cristina Santamarina, Eliška Hutníková a Ladislav Prskavec
+
+### Koučové:
+Karel Minařík, Ladislav Prskavec, Jana Dvořáková, Jiří Kubíček, Adam Kliment, Vojtěch Hýža, Jiří Kratochvíl, Zlatka Šubrová, Filip Zrůst, Patrik Jíra, Pavel Dušánek
+
+
+### Program
+
+#### Pátek
+
+- 18:00-19:00 - Install party, účastnicím jsme pomohli s instalací Ruby a RubyOnRails
+- dorazilo 21 účastníků
+- řešili jsme problém s nestabilním internetem
+
+#### Sobota
+
+- v sobotu nás překvapilo náledí ale přesto dorazilo 27 účastníků
+- začalo se [úvodem do programování](http://data.karmi.cz/railsgirls/railsgirls-introduction-to-programming.html#0) od Karla Minaříka
+{% img center /images/railsgirls_001.jpg "RailsGirls - úvodní přednáška" %}
+- po přestávce na skvělé kafe od [Virtualmaster](http://virtualmaster.com) si všichni zkoušeli základy Ruby pomocí [TryRuby](http://tryruby.org) nebo IRB (Interactive Ruby Shell).
+- po obědě jsme se vrhli na [tutorial](http://guides.railsgirls.com/app/), Karel celý tutorial ukázal a potom jsme v jednotlivých týmech projeli tutorial podrobně znovu.
+{% img center /images/railsgirls_002.jpg "RailsGirls - coding" %}
+- kdo byl dříve hotov tak potom mohl tutorial vylepšovat, obarvovat apod.
+
+
+### RailsGirls v číslech
+- 11 koučů
+- 7 partnerů
+- 52 přihlašených
+- 21 dorazilo v pátek (install party)
+- 27 dorazilo v sobotu (vlastní akce)
+- 10 znalo HTML a CSS
+- 4 měli nějaké základy programovaní
+
+### Napsali o nás
+- [Ruby, Ruby, Ruby!](http://www.lenilumpik.cz/2012/12/ruby-ruby-ruby/)
+
+### Fotky
+- [Radek Slavičinský](https://www.icloud.com/photostream/#A1GWZuqD82Nj1)
+
+## Další RailsGirls
+S ostatními co jsme se shodli, že pokračování bude. Dostali jsme pozitivní zpětnou vazbu ode všech kdo se účastnili a za to jsme rádi. Chtěli bychom mít lepší prostor, se spolehlivým internetem. Vylepšit rozdělení do skupin, přidat další věci kolem.
+
+
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.

0 comments on commit 38d85b9

Please sign in to comment.