Permalink
Browse files

AngularJS 1.0.0

  • Loading branch information...
1 parent e0ff4e2 commit 4469a4875a779988315d238c53e85113927274f3 @abtris committed Jun 15, 2012
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 source/_posts/2012-06-15-angularjs-1-dot-0-0.markdown
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+layout: post
+title: "AngularJS 1.0.0"
+date: 2012-06-15 14:08
+comments: true
+categories:
+---
+
+## Konečně tady!
+
+Po celkem dlouhém čekání a 12 RC verzí 1.0 je konečně venku finální verze na kterou od jara čekáme. Trochu jsem si říkal zda se nečeká na něco jiné například [DoubleClick](http://blog.angularjs.org/2012/06/doubleclick-super-powered-by-angularjs.html) jako stěžení referenci pro AngularJS.
+
+Na Google Developers blogu vyšel Miškovi pěkný [článek](http://googledevelopers.blogspot.cz/2012/06/better-web-templating-with-angularjs-10.html), který shrnuje hlavní věci, které mě na AngularJS baví. Pokud se moje přednáška dostane na Webexpo 2012, tak bych vám, řekl povídal jak to používámee na [Jobs.cz](http://www.jobs.cz) a také, že jsme kromě DoubleClicku zatím jediná komeční aplikace v produkci, která je uvedena na stránkách [builtwith.angularjs.org](http://builtwith.angularjs.org/).
+
+Doufám, že pokud něco máte nebudete se bát poslat a rozšiřte řady těch co ukazují, že v AngularJS je radost pracovat a stojí to za to.
+
+Pokud si chcete přijít o AngularJS popovídat určitě mě zastihnete a nejen mě na Poslední čtvrtek, pravidelné setkání přátel Javascriptu, sledovat nás můžete na [Facebooku](https://www.facebook.com/groups/123334754348651/) nebo přes [Srazy](http://srazy.info/angularjs-meetup/2429).
+
+

0 comments on commit 4469a48

Please sign in to comment.