Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Add raspberry

  • Loading branch information...
commit 96b7f8a05b49e2414b8cd08315781827786a916f 1 parent 2dfe956
@abtris authored
View
6 source/_posts/2007-11-10-php-525-je-venku.markdown
@@ -1,10 +1,10 @@
----
+---
layout: post
title: PHP 5.2.5 je venku!
published: true
-meta:
+meta:
_use_texy: "1"
-tags:
+tags:
- php
type: post
status: publish
View
39 source/_posts/2012-07-28-raspberry-pi.markdown
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+layout: post
+title: "Raspberry Pi"
+date: 2012-07-28 13:15
+comments: true
+categories: nodejs, raspberry
+---
+
+## Jak jsem si pořidil
+
+Rapsberry Pi jsem objednal u [Farnellu](http://export.farnell.com/rp/order/) v červnu a na konci července mi přišel dopis ve kterém bylo zařízení.
+
+## Co jsem potřeboval, aby to fungovalo
+
+Měl jsem zařízení, ale co dál aby to fungovalo.
+
+Potřebujete:
+- zdroj (700mA, 5V s microUSB) - použil jsem nabíječku z iphone a dal jiný usb kabel
+- SD kartu, kam dáte systém (použil jsem 4GB class 10)
+- kabel na připojení monitoru, použil jsem HDMI
+- klavesnici a myš (USB)
+
+{% img center /images/raspberry/raspberry.jpg 'Raspberry running' %}
+
+
+Ze stránek [raspberry](http://www.raspberrypi.org/downloads) jsem si stáhnul Raspbian “wheezy” a pomocí dd jsme ho nahrál na sd kartu.
+
+{% img center /images/raspberry/debian.jpg 'Raspbian “wheezy”' %}
+
+## Node.js na Raspberry PI
+
+Po rozběhnutí systému není problém nainstalovat cokoliv potřebujete. Spustil jsem ssh server na nainstaloval NodeJS.
+
+ sudo apt-get install nodejs npm
+
+Není potom problém pustit aplikaci.
+
+{% img center /images/raspberry/nodejs.jpg 'Node.js' %}
+
View
BIN  source/images/raspberry/debian.jpg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
BIN  source/images/raspberry/nodejs.jpg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
View
BIN  source/images/raspberry/raspberry.jpg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.