This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Browse files

Site updated at 2012-08-15 04:23:20 UTC

  • Loading branch information...
abtris committed Aug 15, 2012
1 parent 46e8324 commit 209e538dc1e35de52f73375eaa2a81c0f1d67c75
@@ -125,7 +125,7 @@ <h2>Jednotlivé šablony v samostatných souborech</h2>
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
</code></pre>
-<p>Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
+<p>Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
<p>Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.</p>
@@ -138,13 +138,16 @@ <h2>Inline šablony</h2>
&lt;/script&gt;
</code></pre>
-<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.</p>
+<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.</p>
+
+<pre><code>$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+</code></pre>
<h2>Kombinace obou způsobů</h2>
-<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
+<p>Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
+<p>Dá se použít například <a href="http://gruntjs.com/">GruntJS</a> script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -191,7 +194,7 @@ <h2>Další možnosti</h2>
</code></pre></noscript></div>
-<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.</p>
+<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.</p>
<h1>Závěr</h1>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -38,7 +38,7 @@
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
</code></pre>
-<p>Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
+<p>Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
<p>Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.</p>
@@ -51,13 +51,16 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
&lt;/script&gt;
</code></pre>
-<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.</p>
+<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.</p>
+
+<pre><code>$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+</code></pre>
<h2>Kombinace obou způsobů</h2>
-<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
+<p>Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
+<p>Dá se použít například <a href="http://gruntjs.com/">GruntJS</a> script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -104,7 +107,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
</code></pre></noscript></div>
-<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.</p>
+<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.</p>
<h1>Závěr</h1>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: angularjs | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/angularjs/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -38,7 +38,7 @@
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
</code></pre>
-<p>Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
+<p>Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
<p>Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.</p>
@@ -51,13 +51,16 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
&lt;/script&gt;
</code></pre>
-<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.</p>
+<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.</p>
+
+<pre><code>$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+</code></pre>
<h2>Kombinace obou způsobů</h2>
-<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
+<p>Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
+<p>Dá se použít například <a href="http://gruntjs.com/">GruntJS</a> script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -103,7 +106,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
</code></pre></noscript></div>
</p>
-<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.</p>
+<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.</p>
<h1>Závěr</h1>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: barcamp | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/barcamp/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: continuous integration | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/continuous-integration/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: css | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/css/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: google | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/google/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: ibooks | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/ibooks/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: javascript, | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/javascript-/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -38,7 +38,7 @@
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
</code></pre>
-<p>Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
+<p>Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
<p>Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.</p>
@@ -51,13 +51,16 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
&lt;/script&gt;
</code></pre>
-<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.</p>
+<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.</p>
+
+<pre><code>$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+</code></pre>
<h2>Kombinace obou způsobů</h2>
-<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
+<p>Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
+<p>Dá se použít například <a href="http://gruntjs.com/">GruntJS</a> script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -103,7 +106,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
</code></pre></noscript></div>
</p>
-<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.</p>
+<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.</p>
<h1>Závěr</h1>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: jekyll | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/jekyll/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: jenkins | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/jenkins/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: konference | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/konference/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: nodejs, | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/nodejs-/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: raspberry | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/raspberry/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: tools | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/tools/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: vcs | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/vcs/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: web | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/web/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: webexpo2011 | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/webexpo2011/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: wordpress | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/wordpress/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:22:58+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -38,7 +38,7 @@ <h2>Jednotlivé šablony v samostatných souborech</h2>
$routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller: MyCtrl2});
</code></pre>
-<p>Důležité je angularjs sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
+<p>Důležité je AngularJS sice používa template cache, ale pro každý soubor si sáhne samostatně a udělá 2 requesty, což nemusí být optimální obzvláště pokud by jste měli 20 šablon.</p>
<p>Tento způsob se hodí při vývoji, aby jste měli šablony samostatně pro přehlednost.</p>
@@ -51,13 +51,16 @@ <h2>Inline šablony</h2>
&lt;/script&gt;
</code></pre>
-<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech.</p>
+<p>Ty se dají použít velmi dobře. Pokud je to menší kód, ale jinak je lepší mít v samostatných souborech. V kódu se na ně odkážete pomocí jména v id parametru.</p>
+
+<pre><code>$routeProvider.when('/view1', {templateUrl: 'partial1.html', controller: MyCtrl1});
+</code></pre>
<h2>Kombinace obou způsobů</h2>
-<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
+<p>Jak jsem to konzultoval s Vojtou Jínou z AngularJS teamu. Pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
+<p>Dá se použít například <a href="http://gruntjs.com/">GruntJS</a> script pro vložení samostaných šablon pro vývoj do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -104,7 +107,7 @@ <h2>Další možnosti</h2>
</code></pre></noscript></div>
-<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat.</p>
+<p>Rozhodně to, ale není něco co by jste měli používat i když to funguje.</p>
<h1>Závěr</h1>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 209e538

Please sign in to comment.