Permalink
Browse files

Site updated at 2012-08-15 04:17:22 UTC

  • Loading branch information...
1 parent 6e3cb5e commit 46e832412a955d4c7a6c420b1c9e3f32c04d18a8 @abtris committed Aug 15, 2012
@@ -144,7 +144,7 @@ <h1 class="entry-title">Šablony v AngularJS</h1>
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -178,7 +178,7 @@ <h1 class="entry-title">Šablony v AngularJS</h1>
<blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -57,7 +57,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -91,7 +91,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: angularjs | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/angularjs/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -57,7 +57,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -90,7 +90,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<p><blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote></p>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: barcamp | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/barcamp/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: continuous integration | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/continuous-integration/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: css | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/css/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: google | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/google/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: ibooks | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/ibooks/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: javascript, | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/javascript-/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -57,7 +57,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -90,7 +90,7 @@ $routeProvider.when('/view2', {templateUrl: 'partials/partial2.html', controller
<p><blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote></p>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<p><div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: jekyll | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/jekyll/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: jenkins | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/jenkins/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: konference | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/konference/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: nodejs, | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/nodejs-/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: raspberry | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/raspberry/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: tools | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/tools/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: vcs | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/vcs/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: web | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/web/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: webexpo2011 | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/webexpo2011/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Kategorie: wordpress | Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//categories/wordpress/atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
View
@@ -4,7 +4,7 @@
<title><![CDATA[Prskavčí blog]]></title>
<link href="http://blog.prskavec.net//atom.xml" rel="self"/>
<link href="http://blog.prskavec.net//"/>
- <updated>2012-08-15T06:11:03+02:00</updated>
+ <updated>2012-08-15T06:16:57+02:00</updated>
<id>http://blog.prskavec.net//</id>
<author>
<name><![CDATA[Ladislav Prskavec]]></name>
@@ -57,7 +57,7 @@
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -91,7 +91,7 @@
<blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
View
@@ -147,7 +147,7 @@ <h1 class="entry-title"><a href="/2012/08/angualarjs-templates/">Šablony v Angu
<p>Jak jsem to konzultoval s Vojto Jínou. Bereme, že pro development je dobré použít jednotlivé šablony samostatně, ale pro nasazení je dobré spojit šablony do jednoho souboru, aby jste ušetřili requesty.</p>
-<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal Vojta Jína.</p>
+<p>Dá se použít například Grunt script pro vložení samostaných šablon z developmentu do inline šablon. Ukázkový script udělal <a href="https://github.com/vojtajina">Vojta Jína</a>.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3347478.js?file='></script>
<noscript><pre><code>module.exports = function(grunt) {
@@ -181,7 +181,7 @@ <h1 class="entry-title"><a href="/2012/08/angualarjs-templates/">Šablony v Angu
<blockquote><p>Nevíte někdo jak v #angularjs docílit toho abych měl jeden (externí) soubor se všema šablonama?</p><footer><strong>@PatrikVotocek</strong> <cite><a href='https://twitter.com/PatrikVotocek/statuses/235100756905189376'>twitter.com/PatrikVotocek/&hellip;</a></cite></footer></blockquote>
-<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy Jínovy za implementaci.</p>
+<p>To by předpokládalo řešení, že budeme mít soubor s šablonami a zkusíme ho načíst a zpracovat. Musíte vytvořit falešnou template cache a tu použít, díky Vojtovy za implementaci.</p>
<div><script src='https://gist.github.com/3354046.js?file='></script>
<noscript><pre><code>&lt;script type=&quot;text/ng-template&quot; id=&quot;one.html&quot;&gt;
View
@@ -524,27 +524,27 @@
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//2012/08/angualarjs-templates/</loc>
- <lastmod>2012-08-15T06:10:29+02:00</lastmod>
+ <lastmod>2012-08-15T06:16:17+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//404.html</loc>
<lastmod>2012-06-26T17:26:49+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//archives/</loc>
- <lastmod>2012-08-15T06:10:29+02:00</lastmod>
+ <lastmod>2012-08-15T06:16:17+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//blog/archives/</loc>
- <lastmod>2012-08-15T06:10:29+02:00</lastmod>
+ <lastmod>2012-08-15T06:16:17+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//feed/</loc>
- <lastmod>2012-08-15T06:10:29+02:00</lastmod>
+ <lastmod>2012-08-15T06:16:17+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//</loc>
- <lastmod>2012-08-15T06:10:29+02:00</lastmod>
+ <lastmod>2012-08-15T06:16:17+02:00</lastmod>
</url>
<url>
<loc>http://blog.prskavec.net//kontakt/</loc>

0 comments on commit 46e8324

Please sign in to comment.