Permalink
Browse files

Better Turkish locale

  • Loading branch information...
1 parent 5c4e75a commit 6aafc0150db892b2d7b755870ed46c54f4efd2d9 @yalcin yalcin committed Jul 19, 2012
Showing with 18 additions and 16 deletions.
  1. +2 −0 .gitignore
  2. +16 −16 lib/active_admin/locales/tr.yml
View
@@ -12,6 +12,8 @@ tmtags
## VIM
*.swp
+# IDEA / RUBYMINE
+.idea
## PROJECT::GENERAL
tags
@@ -3,7 +3,7 @@ tr:
dashboard: "Kontrol Paneli"
dashboard_welcome:
welcome: "Active Admin'e Hoşgeldiniz. Burası öntanımlı Kontrol Paneli sayfasıdır."
- call_to_action: "Kontrol Paneline bölümler eklemek için 'app/admin/dashboards.rb' dosyasına bak."
+ call_to_action: "Kontrol Paneline bölümler eklemek için 'app/admin/dashboards.rb' dosyasına bakabilirsin."
view: "Görüntüle"
edit: "Değiştir"
delete: "Sil"
@@ -15,7 +15,7 @@ tr:
delete_model: "%{model} modelini sil"
details: "%{model} ayrıntıları"
cancel: "İptal"
- empty: "Boşalt"
+ empty: "Boş"
previous: "Önceki"
next: "Sonraki"
download: "İndir:"
@@ -27,31 +27,31 @@ tr:
equal_to: "Eşittir"
greater_than: "Büyükse"
less_than: "Küçükse"
- main_content: "Please implement %{model}#main_content to display content."
- logout: "Çıkış"
+ main_content: "İçeriği görüntülemek için lütfen %{model}#main_content metodunu ekleyin."
+ logout: "Oturumu Sonlandır"
sidebars:
filters: "Filtreler"
pagination:
- empty: "%{model} bulunamadı"
+ empty: "%{model} boş"
one: "<b>1</b> %{model} kaydı görüntüleniyor"
one_page: "<b>%{n}</b> kayıt %{model} modelinde görüntüleniyor"
- multiple: "%{model} toplam %{total}. <b>%{from} ile %{to} arası</b> arası görüntüleniyor"
+ multiple: "%{model} toplam %{total} kayıt bulundu. <b>%{from} ile %{to} arası</b> arası görüntüleniyor"
entry:
one: "Girdi"
other: "Girdiler"
any: "Herhangi"
blank_slate:
- content: "%{resource_name} kaynak dosyası bulunamadı"
- link: "Oluştur"
+ content: "Herhangi bir %{resource_name} kaydı bulunamadı"
+ link: "Bir tane oluşturun"
batch_actions:
button_label: "Toplu işlemler"
- delete_confirmation: "%{plural_model} kayıtlarını silmek istediğinize emin misiniz? Dikkat bu işlemin geri dönüşü yoktur!"
+ delete_confirmation: "%{singular_model} kayıtlarını silmek istediğinize emin misiniz? Dikkat bu işlemin geri dönüşü yoktur!"
succesfully_destroyed:
one: "1 %{model} kaydı başarıyla silindi."
- other: "Toplam %{count} %{plural_model} modelinden silindi"
+ other: "Toplam %{count} kayıt %{singular_model} modelinden silindi"
selection_toggle_explanation: "Seçimi Değiştir"
link: "Ekle"
- action_label: "Seçilenleri %{title}"
+ action_label: "%{title} Seçildi"
labels:
destroy: "Sil"
comments:
@@ -66,15 +66,15 @@ tr:
empty_text: "Yorum boş olarak kaydedilemez."
devise:
login:
- title: "giriş"
- remember_me: "Remember me"
- submit: "giriş"
+ title: "Oturum aç"
+ remember_me: "Beni Hatırla"
+ submit: "Gönder"
reset_password:
title: "Şifreni mi unuttun?"
- submit: "Benim Şifrenizi sıfırlayın"
+ submit: "Şifremi sıfırla"
change_password:
title: "Şifrenizi değiştirin"
submit: "Şifremi değiştir"
links:
- sign_in: "yap"
+ sign_in: "Oturum aç"
forgot_your_password: "Şifreni mi unuttun?"

0 comments on commit 6aafc01

Please sign in to comment.