Baza de date a arhivei de reviste vechi.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.travis.yml
LICENSE
README.md
data.sql
genereaza.sh
schema.sql

README.md

Build Status

reviste vechi - baza de date

Folosită în proiectele:

Baza de date se generează cu:

sh genereaza.sh db

Dump-ul se generează cu:

sh genereaza.sh dump

Valori editii('tip', 'parinte')

 • revista, NULL
 • supliment, editie_id
 • almanah, editie_id

Valori editii('disc_demo')

 • CD
 • DVD
 • CD, DVD

Valori download('categorie')

 • revista
 • disc_CD
 • disc_DVD
 • disc_CD_scan
 • disc_DVD_scan
 • coperta_CD
 • coperta_DVD

Valori editii('scan_info_observatii')

 • mențiunile legate de calitatea scan-ului vor fi prefixate cu una dintre valorile LQ, MQ, GQ (low-quality, etc);
 • dacă fișierul e de calitate foarte bună, se lasă gol (nu are sens să folosim HQ);
 • alte aprecieri se trec după o liniuță (ex: "LQ - rescan, recrop" ar însemna "calitate scăzută, necesită rescan sau cel puțin un recrop").

Valori download('item')

 • „item” e un index al fiecărui obiect dintr-un set de mai multe CD-uri (sau DVD-uri sau orice altceva) per editie_id
 • coloana „item” ne permite să avem, de exemplu, mai multe CD-uri asociate unei reviste, cu mai multe link-uri de download pentru fiecare
 • Exemplu:
id  editie_id  categorie  item  link
---  ---------  ---------  -----  -------------------------
1   170     'revista'  1    'https://archive.org/...'
2   170     'revista'  1    'https://scribd.com/...'
3   170     'CD'     1    'https://mediafire.com/cd1...'
4   170     'CD'     1    'https://mega.nz/cd1...'
5   170     'CD'     2    'https://mediafire.com/cd2...'
6   170     'CD'     2    'https://mega.nz/cd2...'