Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"fi-FI": {
"alert_ipad_power": "iPadOS tukee vain Älä häiritse -käynnistinmenetelmää, koska siitä puuttuu virrankäyttötilan tuki.",
"alert_ipad_power_title": "Taustan automatisointia ei voi käynnistää",
"alert_no_action": "Toiminto on määritettävä, jotta taustaautomaatio voidaan käynnistää. Voit ratkaista ongelman seuraavasti:\n\n1. Napauta OK.\n\n2. Napauta Aseta toiminto.\n\n3. Valitse pikakuvake, kansi tai kortti.\n\n4. Napauta Aloita taustaautomaatio.",
"alert_no_action_title": "Taustan automatisointia ei voi käynnistää",
"alert_notifications": "Ilmoitusten säätäminen pikanäppäimissä:\n\n1. Avaa Ruutuaika napauttamalla OK.\n\n2. Napauta Näytä kaikki aktiviteetit.\n\n3. Napauta päivää Ilmoitukset-osiossa.\n\n4. Napauta Pikakuvakkeet.\n\n5. Säädä pikakomentojen ilmoitusasetuksia.",
"alert_start": "Käynnistä taustaautomaatio ja vaihda {{METHOD}} kahdesti napauttamalla OK.\n\nJos olet määrittänyt henkilökohtaiset automaatiot oikein {{METHOD}} ottamista käyttöön ja käytöstä poistamista varten, toiminto suoritetaan.\n\nTausta-automaatiot odottavat noin {{INTERVAL}} sekuntia, ennen kuin tämä prosessi toistetaan.",
"label_action": "⚡️ toiminta:",
"label_method_dnd": "💤:n käynnistinmenetelmä: Älä häiritse",
"label_method_power": "🔋Trigger-menetelmä: Virran virran vähinen tila",
"label_seconds": "Sekuntia",
"language_key": "fi-FI",
"language_name": "Finnish",
"menu_action": "⚡️ Aseta toiminto",
"menu_action_test": "Testaa toiminto",
"menu_apps": "Hae sovellukset ja pikakuvakkeet...",
"menu_back": "Bck",
"menu_get_autocuts": "Hanki MFC Deck Autocuts -pikakuvake",
"menu_get_mfcdeck": "Hanki MFC Deck -sovellus",
"menu_get_update": "Päivitä tämä pikakuvake",
"menu_help": "Apua...",
"menu_help_automations": "Henkilökohtaisen automaation ohjeet...",
"menu_interval": "⏱ aikaväli: ",
"menu_manual": "Manuaalinen syöttö...",
"menu_method": "Aseta käynnistinmenetelmä",
"menu_mfcdeck": "Avaa MFC Deck...",
"menu_more": "Lisää...",
"menu_notifications": "Pikakuvakkeiden ilmoitusasetukset...",
"menu_quit": "Lopettaa",
"menu_reset": "🛑 nollaus",
"menu_run_card": "Suorita kortti...",
"menu_run_deck": "Suorita kansi...",
"menu_run_shortcut": "Suorita pikakuvake...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Suorita pikakuvake LaunchCutsissa...",
"menu_start": "▶️ Käynnistä tausta-automaatiot...",
"prompt_action": "Valitse Toiminto:",
"prompt_card": "Valitse kortti:",
"prompt_card_deck": "Valitse kansi:",
"prompt_deck": "Valitse kannen valitseminen:",
"prompt_deck_open": "Valitse avattava kansi:",
"prompt_folder": "Valitse kansio:",
"prompt_manual": "Anna manuaalinen toiminto:",
"prompt_shortcut": "Valitse pikakuvake, joka suoritetaan:"
}
}