Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"hu-HU": {
"alert_ipad_power": "Az iPadOS csak a Ne zavarjanak trigger metódust támogatja, mivel hiányzik belőle az alacsony energiafelvételű üzemmód támogatása.",
"alert_ipad_power_title": "A háttérautomatizálás nem indítható el",
"alert_no_action": "A háttérautomatizálások indításához meg kell határozni egy műveletet. A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:\n\n1. Koppintson az OK gombra.\n\n2. Koppintson a Művelet beállítása elemre.\n\n3. Válasszon egy parancsikont, paklit vagy kártyát a futtatásához.\n\n4. Koppintson a Háttérautomatizálások indítása elemre.",
"alert_no_action_title": "A háttérautomatizálás nem indítható el",
"alert_notifications": "Értesítések módosítása a Parancsikonokban:\n\n1. Koppintson az OK gombra a Képernyőidő megnyitásához.\n\n2. Koppintson az Összes tevékenység megtekintése elemre.\n\n3. Koppintson egy napra az Értesítések részben.\n\n4. Koppintson a Parancsikonok elemre.\n\n5. Állítsa be a parancsikonok értesítési beállításait.",
"alert_start": "Koppintson az OK gombra a Háttérautomatizálás elindításához és a(z) {{METHOD}} kétszeri váltásához.\n\nHa megfelelően állította be a személyes automatizálásokat a{{METHOD}} engedélyezéséhez és letiltásához, a művelet futni fog.\n\nA háttérautomatizálások ezután körülbelül {{INTERVAL}} másodpercet várnak, mielőtt megismételné ezt a folyamatot.",
"label_action": "⚡️ művelet:",
"label_method_dnd": "💤 trigger módszer: Ne zavarjanak",
"label_method_power": "🔋Trigger módszer: Alacsony energiafelvételű mód",
"label_seconds": "Másodperc",
"language_key": "hu-HU",
"language_name": "Hungarian",
"menu_action": "⚡️ művelet beállítása",
"menu_action_test": "Tesztművelet",
"menu_apps": "Alkalmazások és parancsikonok beszerezni...",
"menu_back": "Vissza",
"menu_get_autocuts": "Az MFC Deck automatikus vágási parancsikonjának beszerezni",
"menu_get_mfcdeck": "MFC Deck alkalmazás beszereznie",
"menu_get_update": "A parancsikon frissítése",
"menu_help": "segítség...",
"menu_help_automations": "Személyes automatizálási utasítások...",
"menu_interval": "⏱ időköz: ",
"menu_manual": "Kézi bevitel...",
"menu_method": "Eseményindító módszer beállítása",
"menu_mfcdeck": "MFC-fedélzet megnyitása...",
"menu_more": "Több...",
"menu_notifications": "Parancsikonok értesítési beállításai...",
"menu_quit": "Kilép",
"menu_reset": "🛑 alaphelyzetbe állítása",
"menu_run_card": "Kártya futtatása...",
"menu_run_deck": "Run Deck...",
"menu_run_shortcut": "Parancsikon futtatása...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Parancsikon futtatása a LaunchCuts-ban...",
"menu_start": "▶️ Háttérautomatizálások indítása...",
"prompt_action": "Válaszd a Művelet lehetőséget:",
"prompt_card": "Válassza ki a kártyát:",
"prompt_card_deck": "Válassza ki a fedélzetet:",
"prompt_deck": "Válassza ki a futtatni kívánt paklit:",
"prompt_deck_open": "Válassza ki a nyitott fedélzetet:",
"prompt_folder": "Válasszon egy mappát:",
"prompt_manual": "Adja meg a kézi műveletet:",
"prompt_shortcut": "Válassza a futtatni kívánt parancsikont:"
}
}