Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"nb-NO": {
"alert_ipad_power": "iPadOS støtter bare Ikke forstyrr utløser-metoden siden den mangler støtte for lav strømmodus.",
"alert_ipad_power_title": "Kan ikke starte bakgrunnsautomatiseringer",
"alert_no_action": "En handling må defineres for å starte bakgrunnsautomatiseringer. Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:\n\n1. Trykk på OK.\n\n2. Trykk på Angi handling.\n\n3. Velg en snarvei, kortstokk eller et kort du vil kjøre.\n\n4. Trykk på Start bakgrunnsautomatiseringer.",
"alert_no_action_title": "Kan ikke starte bakgrunnsautomatiseringer",
"alert_notifications": "Slik justerer du varsler i Snarveier:\n\n1. Trykk på OK for å åpne Skjermtid.\n\n2. Trykk på Se all aktivitet.\n\n3. Trykk på en dag i Varsler-delen.\n\n4. Trykk på Snarveier.\n\n5. Juster varslingsinnstillingene for Snarveier.",
"alert_start": "Trykk OK for å starte bakgrunnsautomatiseringer og veksle {{METHOD}} to ganger.\n\nHvis du har konfigurert de personlige automatiseringene riktig for å aktivere og deaktivere {{METHOD}}, kjøres handlingen.\n\nBakgrunnsautomatiseringer venter deretter omtrent {{INTERVAL}} sekunder før du gjentar denne prosessen.",
"label_action": "⚡️ handling:",
"label_method_dnd": "💤 utløsermetode: Ikke forstyrr",
"label_method_power": "🔋Trigger-metoden: Modus for lavt strømsparing",
"label_seconds": "Sekunder",
"language_key": "nb-NO",
"language_name": "Norwegian",
"menu_action": "⚡️ Angi handling",
"menu_action_test": "Test handling",
"menu_apps": "Få apper og snarveier...",
"menu_back": "Tilbake",
"menu_get_autocuts": "Få MFC Deck Autocuts snarvei",
"menu_get_mfcdeck": "Skaff deg MFC Deck-appen",
"menu_get_update": "Oppdater denne snarveien",
"menu_help": "hjelp...",
"menu_help_automations": "Personlige automatiseringsinstruksjoner...",
"menu_interval": "⏱ intervall: ",
"menu_manual": "Manuell inndata...",
"menu_method": "Angi utløsermetode",
"menu_mfcdeck": "åpne MFC Deck...",
"menu_more": "Mer...",
"menu_notifications": "Innstillinger for snarveier varsling...",
"menu_quit": "Avslutte",
"menu_reset": "🛑 tilbakestill",
"menu_run_card": "Kjør kort...",
"menu_run_deck": "kjør dekk...",
"menu_run_shortcut": "Kjør snarvei...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Kjør Snarvei i LaunchCuts ...",
"menu_start": "▶️ start bakgrunnsautomatiseringer...",
"prompt_action": "Velg Handling:",
"prompt_card": "Velg kort:",
"prompt_card_deck": "Velg dekk:",
"prompt_deck": "Velg dekk å kjøre:",
"prompt_deck_open": "Velg dekk for å åpne:",
"prompt_folder": "Velg en mappe:",
"prompt_manual": "Angi manuell handling:",
"prompt_shortcut": "Velg snarvei for å kjøre:"
}
}