Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"nl-NL": {
"alert_ipad_power": "iPadOS ondersteunt alleen de triggermethode Niet storen, omdat deze ondersteuning voor de ondersteuning voor de low power-modus niet heeft.",
"alert_ipad_power_title": "Kan achtergrondautomatiseringen niet starten",
"alert_no_action": "Een actie moet worden gedefinieerd om achtergrondautomatiseringen te starten. Voer de volgende stappen uit om dit op te lossen:\n\n1. Tik op OK.\n\n2. Tik op Actie instellen.\n\n3. Kies een snelkoppeling, deck of kaart om uit te voeren.\n\n4. Tik op Achtergrondautomatiseringen starten.",
"alert_no_action_title": "Kan achtergrondautomatiseringen niet starten",
"alert_notifications": "Meldingen in Sneltoetsen aanpassen:\n\n1. Tik op OK om Schermtijd te openen.\n\n2. Tik op Alle activiteit bekijken.\n\n3. Tik op een dag in de sectie Meldingen.\n\n4. Tik op Sneltoetsen.\n\n5. Pas de meldingsinstellingen voor Snelkoppelingen aan.",
"alert_start": "Tik op OK om Achtergrondautomatiseringen te starten en twee keer {{METHOD}} in te schakelen.\n\nAls u uw persoonlijke automatiseringen correct hebt ingesteld om {{METHOD}} in te schakelen en uit te schakelen, wordt de actie uitgevoerd.\n\nAchtergrondautomatiseringen wachten vervolgens ongeveer {{INTERVAL}} seconden voordat u dit proces herhaalt.",
"label_action": "⚡️ Actie:",
"label_method_dnd": "💤 triggermethode: niet storen",
"label_method_power": "🔋Trigger-methode: modus met weinig vermogen",
"label_seconds": "Seconden",
"language_key": "nl-NL",
"language_name": "Dutch",
"menu_action": "⚡️ Actie instellen",
"menu_action_test": "Testactie",
"menu_apps": "Apps en snelkoppelingen downloaden...",
"menu_back": "Terug",
"menu_get_autocuts": "Download MFC Deck Autocuts snelkoppeling",
"menu_get_mfcdeck": "Download MFC Deck-app",
"menu_get_update": "Deze sneltoets bijwerken",
"menu_help": "Help...",
"menu_help_automations": "Persoonlijke automatiseringsinstructies...",
"menu_interval": "⏱ Interval: ",
"menu_manual": "Handmatige invoer...",
"menu_method": "Triggermethode instellen",
"menu_mfcdeck": "Open MFC Deck...",
"menu_more": "Meer...",
"menu_notifications": "Instellingen voor sneltoetsmeldingen...",
"menu_quit": "Sluit",
"menu_reset": "🛑 resetten",
"menu_run_card": "Run Card...",
"menu_run_deck": "Run Deck...",
"menu_run_shortcut": "Snelkoppeling uitvoeren...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Snelkoppeling uitvoeren in LaunchCuts...",
"menu_start": "▶️ Start Achtergrondautomatiseringen...",
"prompt_action": "Kies Actie:",
"prompt_card": "Kies kaart:",
"prompt_card_deck": "Kies dek:",
"prompt_deck": "Kies deck om te draaien:",
"prompt_deck_open": "Kies dek om te openen:",
"prompt_folder": "Kies een map:",
"prompt_manual": "Voer handmatige actie in:",
"prompt_shortcut": "Kies snelkoppeling om uit te voeren:"
}
}