Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
{
"ro-RO": {
"alert_ipad_power": "iPadOS acceptă doar metoda de declanșare Nu deranjați, deoarece nu are suport pentru modul de alimentare redusă.",
"alert_ipad_power_title": "Imposibil de pornit automatizările de fundal",
"alert_no_action": "Trebuie definită o acțiune pentru a porni automatizările de fundal. Pentru a rezolva, urmați acești pași:\n\n1. Apăsați OK.\n\n2. Atingeți Setare acțiune.\n\n3. Alegeți o comandă rapidă, un pachet sau o carte de executat.\n\n4. Atingeți Pornire automatizări de fundal.",
"alert_no_action_title": "Imposibil de pornit automatizările de fundal",
"alert_notifications": "Pentru a ajusta notificările în Comenzi rapide:\n\n1. Atingeți OK pentru a deschide Timp ecran.\n\n2. Atingeți Vedeți toate activitățile.\n\n3. Atingeți o zi în secțiunea Notificări.\n\n4. Atingeți Comenzi rapide.\n\n5. Ajustați setările de notificare pentru Comenzi rapide.",
"alert_start": "Atingeți OK pentru a porni automatizările de fundal și a comuta {{METHOD}} de două ori.\n\nDacă ați configurat corect automatizările personale pentru activarea și dezactivarea {{METHOD}}, acțiunea se va executa.\n\nAutomatizările de fundal vor aștepta apoi aproximativ {{INTERVAL}} secunde înainte de a repeta acest proces.",
"label_action": "⚡️ acțiune:",
"label_method_dnd": "💤 metoda de declanșare: Nu deranjați",
"label_method_power": "🔋Mod metoda degger: Modul de alimentare redusă",
"label_seconds": "Secunde",
"language_key": "ro-RO",
"language_name": "Romanian",
"menu_action": "⚡️ Setare acțiune",
"menu_action_test": "Acțiune de testare",
"menu_apps": "Obțineți aplicații și comenzi rapide...",
"menu_back": "Bck",
"menu_get_autocuts": "Obțineți comanda rapidă MFC Deck Autocuts",
"menu_get_mfcdeck": "Obțineți aplicația MFC Deck",
"menu_get_update": "Actualizare comandă rapidă",
"menu_help": "ajutor...",
"menu_help_automations": "Instrucțiuni personale de automatizare...",
"menu_interval": "Interval ⏱: ",
"menu_manual": "Intrare manuală...",
"menu_method": "Setare metodă de declanșare",
"menu_mfcdeck": "Deschidere punte MFC...",
"menu_more": "Mai multe...",
"menu_notifications": "Setări notificare comenzi rapide...",
"menu_quit": "Renunţe",
"menu_reset": "🛑 resetare",
"menu_run_card": "Executare fișă...",
"menu_run_deck": "Run Deck...",
"menu_run_shortcut": "Executare comandă rapidă...",
"menu_run_shortcut_launchcuts": "Executare comandă rapidă în LaunchCuts...",
"menu_start": "▶️ Pornire automatizări de fundal...",
"prompt_action": "Alegere acțiune:",
"prompt_card": "Alegeți cardul:",
"prompt_card_deck": "Alege puntea:",
"prompt_deck": "Alegeți puntea pentru a rula:",
"prompt_deck_open": "Alegeți puntea pentru a deschide:",
"prompt_folder": "Alegeți un folder:",
"prompt_manual": "Introduceți acțiunea manuală:",
"prompt_shortcut": "Alegeți comanda rapidă de executat:"
}
}