Skip to content

ademilter/homepage

Repository files navigation

Bu web sitesi Nextjs üzerine inşa edilmiştir. Her sayfa içeriği farklı platformlardan beslenerek güncelliğini korumaktdır. Performans konusu öncelikli olduğu için next'in statik sayfa üretme özelliği kullanılmıştır. Ziyaretçi sayfaya erişmek istediğinde, daha önceden statik olarak üretilmiş dosyaya kendisine en yakın bölgedeki CDN'den çeker ve görüntüler (powered by vercel).

Kullanmak için

  1. .env.example dosyasının adını .env olarak değiştirin.

Burada beklenilen tüm değerleri karşılamak zorundasınız.

  1. Bağımlılıkları yükleyin ve çalıştırın
yarn
yarn dev
  1. Tarayıcınızdan http://localhost:3000'e girin

İçerikler ve Bağımlılıklar

Giriş

Fotoğraflar sayfası ile aynıdır.

Eğitim

Bu sayfanın içerikleri statik olarak eklenmiştir.

Youtube istatistiklerini okumak için Google API kullanır.

Fotoğraf

Bu sayfanın içerikleri Unsplash hesabımdan geliyor. Fotoğraf yayınlamak istediğimde Unsplash hesabımda paylaşmam yeterli oluyor.

Blog

Yazıları markdown olarak yazıyorum (yazılar /data klasörü içinde). Contentlayer ile API haline getirip kullanıyorum.

Ekipman & Uygulama

Bu sayfanın içerikleri Airtable hesabımdan geliyor.

Yer İmi

İçerikler Raindrop hesabımdan geliyor.