Skip to content
Add or replace aliases in an OTO
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin/otoaliaser
csv
oto
src/otoaliaser
LICENSE
OtoAliaser.zip
OtoAliaserEO.zip
README.md

README.md

OTO Aliaser

This adds or replaces aliases in an OTO.
If adding aliases, it reads the filenames in the OTO.
If replacing aliases, it reads the existing aliases.

The primary usage of this tool would be for automatically adding the corresponding aliases to CV Japanese OTO. Dictionaries are pre-included for Romaji to Hiragana, and Hiragana to Romaji. There is also a custom dictionary if you want to add or replace aliases a different way. You're allowed to edit all of the dictionaries.
I've edited Defoko's OTO as a test, and you can see the results in the OTO folder.

To use, download OtoAliaser.zip and decompress.
Put your oto in the "oto" folder, then run the "OTO Aliaser.jar" file.
If you are using UTAU through wine, it generates an OTO for the Windows version of UTAU, so please select Windows as your OS.
This only works with unicode OTOs. You may need to convert the OTO from Shift-JIS to UTF-8.

If you speak a language other than English, you may be interested in translating this program. All of the GUI strings have been moved to the top of the source code to make this easier. Here are all the languages that this tool is currently available in:

  • English (here)
  • Esperanto (ĉi tie)

Ĉi tiu aldonas aŭ anstataŭas alinomojn en OTO.
Se ĝi aldonus alinomojn, ĝi legus la dosiernomojn en la OTO.
Se ĝi anstataŭus alinomojn, ĝi legus la ekzistantajn alinomojn.

La ĉefa uzado de ĉi tiu ilo estas aŭtomate aldoni alinomojn al OTO-n de CV Japana voĉujo. Listoj estas jam inkludita por Romaji al Hiragana, kaj Hiragana al Romaji. Ankaŭ estas laŭmenda listo, se vi volas aldoni aŭ anstataŭi alinomojn alimaniere. Vi havas permeson por redakti ĉiujn listojn.
Mi redaktis OTO-n de Defoko por provaĵo, kaj vi povas vidi la rezulton en la OTO dosierujo.

Por uzi, elŝutu OtoAliaserEO.zip kaj malkompaktigu ĝin.
Metu vian OTO-n en la "oto" dosierujo, tiam ekruli "OTO Alinomilo.jar"-n.
Se vi uzas UTAU per Wine, ĝi kreas OTO'n por la Windows-a versio de UTAU, do bonvolu elekti "Windows" por via OS.
Ĉi tiu ilo nur funkcias kun unicode. Vi eble devas konverti la OTO-n el Shift-JIS al UTF-8.

Se vi parolas lingvon aparte de Esperanto, vi ebla interesas pri traduki ĉi tiu ilo. Ĉiuj ĉenoj de la GUI estas ĉe la supro de la fontoteksto, por fari tradukadon plej facila. Vidu antaŭe por ĉiu lingvo de la ilo.

You can’t perform that action at this time.