Skip to content
develop
Switch branches/tags
Code

BTSearch v2

Repozytorium zawierające kompletny kod źródłowy serwisu beta.btsearch.pl, napisany w języku Python z wykorzystaniem frameworku webowego Django.

Lokalne środowisko developerskie

Uruchomienie projektu w lokalnym środowisku pozwoli na bezpośrednie grzebanie w kodzie, wdrażanie poprawek, usprawnień czy nowych funkcji. Poniżej zapis kroków, które sam wykonałem, aby projekt lokalnie uruchomić.

Lokalne środowisko osobiście odpalam w Linuxie (Ubuntu-18.04), zainstalowanym ze sklepu Microsoft Store wewnątrz Windowsa 10. To z kolei wymaga aktywacji WSL (Windows Subsystem for Linux) w Windows 10. Jeśli działasz natywnie w Linuxie, oczywiście pomijasz etap związany z uruchomieniem Linuxa w Windowsie.

TL;DR dla tych bardziej w temacie

Projekt btsearch wymaga zainstalowania python (2.x), menedżera pakietów pythonowych pip, serwera mysql-server oraz virtualenv. Kod źródłowy klonujemy z własnego forka GitHub. Następnie wewnątrz utworzonego i aktywowanego virtualenv instalujemy projektowe dependencies (django, south, mysql-python itp.). Następnie za pośrednictwem konsoli Django manage.py tworzymy strukturę bazy i odpalamy webserver na porcie 8000.

Aktywacja WSL oraz instalacja Ubuntu-18.04 wewnątrz Windows 10

Wykonujemy krok po kroku instrukcje z tego przewodnika:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

Ja u siebie działam na nowszym subsystemie WSL v2. Polecam także aplikację Windows Terminal z Microsoft Store. Umożliwia wygodniejszą pracę w porównaniu do domyślnej powłoki linuxowej w Windowsie.

Instalacja niezbędnych pakietów w Ubuntu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Ubuntu-18.04 w Windows 10 instalujemy niezbędne do dalszej pracy pakiety za pomocą apt-get.

Aktualizacja repozytoriów z pakietami:

$ sudo apt-get update

Instalacja Pythona 2.x (na nim jeszcze jest oparty projekt):

$ sudo apt-get install python

Instalacja menedżera pakietów pythonowych pip:

$ sudo apt-get install python-pip

Instalacja serwera mysql:

$ sudo apt-get install mysql-server
$ sudo apt-get install libmysqlclient-dev

Tutaj istotna uwaga - szczególnie jeśli uruchamiasz projekt w WSL/Windows. W trakcie instalacji mysql-server teoretycznie powinna nastąpić wstępna konfiguracja serwera, z podaniem nazwy użytkownika i hasła administratora serwera. U mnie nie wiedzieć czemu to nie nastąpiło. Guglałem za rozwiązaniem problemu, ale poszedłem na skróty i posiłkowałem się hasłem dla systemowego usera debian-sys-maint, które podane jest czystym tekstem w pliku /etc/mysql/debian.cnf. Z tą kombinacją user/pass zalogowałem się do serwera (klient dowolny - z linii poleceń mysql, phpmyadmin, MySQL Workbench - co kto woli) i utworzyłem osobną kombinację user/pass oraz pustą bazę do projektu btsearch.

Klonowanie kodu źródłowego btsearch z GitHub'a

Następnie tworzymy katalog /home/USERNAME/dev/ (lub inny wg uznania), do którego sklonujemy repozytorium z kodem źródłowym projektu btsearch. Uwaga! Najpierw w GitHub zrób fork repozytorium na swoje konto GH. Wówczas w miejsce XYZ wpisz swój username z GH. Dzięki temu klonujesz swój fork repozytorium z Twojego własnego konta GH.

$ mkdir dev
$ cd dev
$ git clone git@github.com:XYZ/btsearch.git
$ cd btsearch

Po wykonaniu w/w kroków, bieżącą ścieżką powinno być /home/USERNAME/dev/btsearch/.

Utworzenie i aktywacja virtualenv

Pakiety pythonowe niezbędne do uruchomienia projektu btsearch instalujemy wewnątrz virtualenv'a - czyli wirtualnego środowiska pythonowego, niezależnego od pakietów globalnych (widocznych dla całego systemu). Zamykając niezbędne dla projektu pakiety wewnątrz virtualenv nie zaśmiecamy systemu - i potencjalnie innych, sąsiadujących projektów pythonowych - pakietami, które poza uruchomieniem tego konkretnego projektu nie są do niczego potrzebne.

Instalacja i utworzenie virtualenv o nazwie venv-btsearch w katalogu /home/USERNAME/venv-btsearch/:

$ pip install virtualenv
$ cd ~
$ virtualenv venv-btsearch
$ . ~/venv-btsearch/bin/activate

Po utworzeniu i aktywacji virtualenv'a wg wskazówek powyżej, w przedrostku linii poleceń powinna znaleźć się nazwa aktywowanego virtualenv'a:

(venv-btsearch) adlorenz@komputer btsearch $

Instalacja projektowych zależności

Po aktywacji virtualenv'a można przystąpić do zainstalowania pakietów pythonowych, niezbędnych do uruchomienia projektu btsearch. Zakładając, że bieżącą ścieżką jest /home/USERNAME/dev/btsearch/, odpalamy instalację zależności z pliku requirements.txt:

$ pip install -r src/deploy/requirements.txt

Uwaga! Istnieje prawdopodobieństwo, że w instalacja wywali się na etapie pobierania i kompilowania pakietu uwsgi. Na moment pisania tego przewodnika jeszcze nie znalazłem rozwiązania tego problemu, dlatego na wypadek wystąpienia tej usterki, w pliku src/deploy/requirements.txt chwilowo zakomentowujemy linię:

#uwsgi==1.9.19

I odpalamy proces instalacji poleceniem pip install -r src/deploy/requirements.txt jeszcze raz.

Kofiguracja dostępu do bazy danych dla projektu

W pliku src/conf/local.py.sample uzupełniamy user/pass/dbname do lokalnej bazy danych mysql, którą konfigurowaliśmy kilka kroków wyżej.

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'USER': '__user__',
    'PASSWORD': '__password__',
    'HOST': 'localhost',
    'NAME': '__dbname__',
  }
}

A następnie zapisujemy plik konfiguracyjny pod nazwą local.py:

$ cp src/conf/local.py.sample src/conf/local.py

Uruchomienie konsoli Django

(Przed)ostatni krok to próba uruchomienia konsoli Django manage.py. Jeśli otrzymasz wynik jak poniżej - sukces! Projekt jest (prawie) gotowy do lokalnej pracy. :)

$ cd src
$ ./manage.py --version
1.5

Utworzenie struktury bazy danych i uruchomienie webserwera projektowego

Ostatnim krokiem jest utworzenie struktury bazy danych projektu btsearch. Odpalamy dwie komendy - syncdb tworzy domyślną strukturę i tabele wspólne dla Django, natomiast migrate tworzy i migruje strukturę modeli aplikacji btsearch (tabele mysql, w których trzymane są dane BTS, UKE itp.).

$ ./manage.py syncdb
$ ./manage.pu migrate

Na koniec pozostaje uruchomienie wewnętrznego webservera Django:

$ ./manage.py runserver
Validating models...

0 errors found
July 04, 2020 - 01:06:06
Django version 1.5, using settings 'src.settings'
Development server is running at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

Po ujrzeniu w/w rezultatu, odpalamy przeglądarkę i wpisujemy URL http://127.0.0.1:8000/.

Voila!

Pro-tipy

Jak się dostać do linuxowego systemu plików w Windowsie?

Podając taką ścieżkę, np. w Eksploratorze Windows: \\wsl$\DISTRONAME\, czyli np. \\wsl$\Ubuntu-18.04\

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://devblogs.microsoft.com/commandline/whats-new-for-wsl-in-windows-10-version-1903/

Po restarcie Ubuntu projekt się nie odpala!

Tak, bo każdorazowo należy ponownie aktywować virtualenv poleceniem:

$ . ~/venv-btsearch/bin/activate

Pamiętaj, że virtualenv zawiera pakiety niezbędne do wystartowania projektu i konsoli Django.

Co dalej?

Na tym etapie mamy w pełni skonfigurowany i odpalony lokalnie projekt btsearch, który ładnie ładuje się w przeglądarce - aczkolwiek baza danych jest pusta, więc na mapce nie wyświetlają się żadne dane. W planach na uporządkowanie kodu źródłowego w bliżej nieokreślonej przyszłości mam m.in.:

 • Rozwiązanie problemu z dostępem do lokalnego panelu administracyjnego Django (TemplateDoesNotExist at /btsadmin/).
 • Przygotowanie testowych danych do bazy danych dla środowiska lokalnego.
 • Rozwiązanie problemu z instalacją uwsgi.
 • Usunięcie hard-kodowanego odwołania do models.Region.objects.all() w pliku src/bts/btsearch/forms.py, co blokuje uruchomienie projektu.
 • Uaktualnienie zależności projektowych (requirements.txt) - obecne są bardzo przestarzałe i już od dawna nie wspierane, np. Django 1.5.
 • Opis struktury projektu, zastosowanych rozwiązań, modeli i logiki do README lub artykułu/-ów wiki.
 • Rozkmina potencjału wykorzystania dockera do uruchomienia lokalnego środowiska.
 • Migracja do Python 3.x.

Rozwój merytoryczny btsearch

Powyższe modernizacje mają charakter stricte techniczny / developerski i są "niewidzialne" dla zwykłego usera korzystającego z serwisu. Pod kątem merytorycznym, najbardziej palące aktualnie (wg stanu na lipiec-sierpień 2020) problemy do rozwiązania, to:

 • Korekta wyświetlania reklam Adsense na mapie (aktualnie zasłaniają one istotne elementy UI).
 • Wdrożenie wyświetlania pozwoleń UKE dotyczących stacji bazowych 5G.
 • Rozważenie alternatyw dla Google Maps jako podstawowego engine'u renderowania mapy.

Dalsza perspektywa rozwojowa projektu zakłada koncepcję rozdzielenia warstwy danych od UI/UX poprzez API. W dużym uproszczeniu odrębna, relatywnie prosta i lekka aplikacja - nazwijmy ją roboczo btsearch-core - odpowiadałaby jedynie za dostarczanie danych poprzez interfejs REST API. Dane te konsumowałaby dowolna aplikacja zewnętrzna - np. btsearch-map - i następnie na swój indywidualny sposób je prezentowała. Czy to w formie mapki, czy to tabelarycznie, czy też renderowała do jakiejś aplikacji w smartfonie.

Kolaboracja i kontakt

Jeśli dobrnąłeś/-aś z sukcesem do tego momentu i masz projekt btsearch lokalnie odpalony w przeglądarce pod adresem http://127.0.0.1:8000, to znaczy, że jesteś gotowy/-a do samodzielnego wdrażania poprawek, usprawnień i zmian w kodzie źródłowym.

Gorąco zatem zachęcam do wsparcia i kolaboracji przy projekcie. Kontaktujcie się na maila d.lorenz@btsearch.pl lub poprzez GitHub (Issues). Dzięki z góry!

Dawid Lorenz

About

BTSearch v2 website source code

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Contributors 4

 •  
 •  
 •  
 •