LaTeX šablonai Lietuvos moksleivių informatikos olimpiadų sąlygoms
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
logo
other
sandbox
template
.gitignore
README

README

LaTeX šablonai, skirti olimpiadų užduočių užrašymui.
Naujas olimpiados etapas pradedamas paimant `template' katalogo kopiją
bei naudojant ten esantį `task.tex' kaip pagrindą.

Ganėtinai trumpas (tačiau detalus) įvadas į LaTeX:

    http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

TeX lituanizavimo instrukcijos:

    http://www.vtex.lt/tex/
    (Ubuntu/Debian Linux instaliuokite paketą littex)

Jeigu norite tiesiog pažiūrėti, kaip atrodo su LaTeX surinkta sąlyga
kode bei ekrane -- rasite pavyzdį `sandbox' kataloge (2009 m. finalo
užduotis „draugai“).