Permalink
Browse files

Corrected some mistakes in Polish translation

Typos, commas, unclear sentences.
  • Loading branch information...
1 parent b65a3aa commit ff33bc59e14022d4f926aa22304dd46b90981503 @niutech niutech committed Apr 5, 2013
Showing with 15 additions and 15 deletions.
  1. +15 −15 samples/pl/Szybki Start/index.html
@@ -18,7 +18,7 @@
-->
<p>
- Witaj we wczesnej wersji Brackets, edytorze open-source dla nowej generacji sieci. Jestemy
+ Witaj we wczesnej wersji Brackets, edytorze open-source dla sieci nowej generacji. Jesteśmy
wielkimi fanami standardów i chcemy budować lepsze narzędzia dla takich języków jak JavaScript,
HTML i CSS oraz powiązanych z nimi technologii sieciowych. Taki był nasz skromny początek.
</p>
@@ -29,8 +29,8 @@
<p>
<em>Patrzysz na wczesną wersję Brackets.</em>
Na wiele sposobów Brackets jest inny niż typowy edytor. Jedną z różnic jest to, że edytor ten
- został napisany w języku JavaScript. Tak więc mimo, iż może on nie być jeszcze gotowy do
- codziennego użytku my używamy go codziennie, by budować Brackets.
+ został napisany w języku JavaScript. Tak więc, mimo iż może on nie być jeszcze gotowy do
+ codziennego użytku, my używamy go codziennie, by budować Brackets.
</p>
@@ -42,10 +42,10 @@
<h3>Szybka edycja CSS i JavaScript</h3>
<p>
Podczas edycji HTMLa użyj skrótu <kbd>Cmd/Ctrl + E</kbd> aby otworzyć szybki wbudowany edytor,
- który wywietli wszystkie powiązane style CSS. Wykonaj modyfikacje w kodzie CSS, wciśnij <kbd>ESC</kbd>
- i wróć do edycji HTML. Możesz również pozostawić wbudowany edytor otwarty tak, aby stał się częścią
+ który wyświetli wszystkie powiązane style CSS. Wykonaj modyfikacje w kodzie CSS, wciśnij <kbd>ESC</kbd>
+ i wróć do edycji HTML. Możesz również pozostawić wbudowany edytor otwarty, tak aby stał się częścią
edytora HTML. Jeśli wciśniesz <kbd>ESC</kbd> poza obszarem szybkiego edytora, jego wszystkie okna
- zostaną zamknięte. Koniec z przełączaniem sie pomiędzy dokumentami i byciu wyrwanym z kontekstu.
+ zostaną zamknięte. Koniec z przełączaniem się pomiędzy dokumentami i byciem wyrwanym z kontekstu.
</p>
<samp>
@@ -56,14 +56,14 @@
</samp>
<a href="screenshots/brackets-quick-edit.png">
- <img alt="Screenshot pokazujący szybką edycję CSS" src="screenshots/brackets-quick-edit.png" />
+ <img alt="Zrzut ekranu pokazujący szybką edycję CSS" src="screenshots/brackets-quick-edit.png" />
</a>
<p>
Możesz użyć tego samego skrótu w kodzie JavaScript, aby zobaczyć kod funkcji, którą przywołujesz,
poprzez umieszczenie kursora na nazwie funkcji. W ten sam sposób możesz również otworzyć narzędzie
wybierania koloru. Po prostu umieść kursor na dowolnym kolorze zapisanym w formacie hex, rgb lub hsl.
- Na razie wbudowany szybki edytor nie może być zagnieżdzany, więc możesz używać go jedynie w "pełnowymiarowym"
+ Na razie wbudowany szybki edytor nie może być niezagnieżdżony, więc możesz używać go jedynie w "pełnowymiarowym"
edytorze.
</p>
@@ -78,22 +78,22 @@
</p>
<p>
Brackets utworzy <em>połączenie na żywo</em> z Twoją lokalną przeglądarką i będzie jej przekazywał
- wszelkie zmiany w CSS. Być może już dzisiaj korzystasz z podobnego rozwiązania przy użyciu innych
- narzędzi, jednak z Brackets nie ma takiej potrzeby. Twój kod działa w przeglądarce, podczas gdy
- żyje w edytorze.
+ wszelkie zmiany w CSS. Być może już dzisiaj korzystasz z podobnego rozwiązania przy użyciu narzędzi
+ w przeglądarce, jednak z Brackets nie ma potrzeby wklejania kodu CSS z powrotem do edytora. Twój kod
+ działa w przeglądarce, ale żyje w edytorze.
</p>
<samp>
- Jeśli posiadasz zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome możesz wypróbować to już teraz. Kliknij
+ Jeśli posiadasz zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome, możesz wypróbować to już teraz. Kliknij
ikonkę błyskawicy (stąd nazwa: Błyskawiczny Podgląd) w prawym górnym rogu lub naciśnij skrót
- <kbd>Cmd/Ctrl + Alt + P</kbd>. Kiedy Błyskawiczny Podgląd zostanie włączony w dokumencie HTML
+ <kbd>Cmd/Ctrl + Alt + P</kbd>. Kiedy Błyskawiczny Podgląd zostanie włączony w dokumencie HTML,
wszystkie połączone z nim pliki CSS mogą być edytowane w czasie rzeczywistym. Ikona zmieni kolor
z szarej na złotą gdy Błyskawiczny Podgląd nawiąże połączenie z Twoją przeglądarką.
Teraz umieść kursor na tagu <!-- <img> --> i wciśnij <kbd>Cmd/Ctrl + E</kbd> aby otworzyć zdefiniowane
style CSS dla tego tagu. Spróbuj zmienić rozmiar obramowania z 1px do 10px lub zmienić kolor tła
z "nudnego szarego" na "seksowny róż". Jeśli masz umieszczone okna przeglądarki i Brackets obok siebie
- zobaczysz, że zmiany są natychmiast uwzględniane w przegladarce. Nieźle co?
+ zobaczysz, że zmiany są natychmiast uwzględniane w przeglądarce. Nieźle, co?
</samp>
<p class="note">
@@ -109,7 +109,7 @@
-->
<h2>Zaangażuj się</h2>
<p>
- Brackets jest projektem open-source. Web developerzy z całego świata angażują się by budować coraz
+ Brackets jest projektem open-source. Web developerzy z całego świata angażują się, by budować coraz
to lepszy edytor kodu. Daj nam znać co o nim sądzisz, podziel się swoimi pomysłami lub dodaj coś
bezpośrednio do projektu.
</p>

0 comments on commit ff33bc5

Please sign in to comment.