Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Corrected some mistakes in Polish translation #3360

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@niutech

Typos, commas, unclear sentences.

@jbalsas jbalsas was assigned
@jbalsas
Collaborator

@niutech This looks great as well! Just waiting for your CLA to merge.

@jbalsas
Collaborator

Merging here as well ;)

@jbalsas jbalsas merged commit 7656b12 into adobe:master
@jbalsas jbalsas referenced this pull request from a commit
Commit has since been removed from the repository and is no longer available.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Apr 5, 2013
  1. @niutech

    Corrected some mistakes in Polish translation

    niutech authored
    Typos, commas, unclear sentences.
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 15 additions and 15 deletions.
  1. +15 −15 samples/pl/Szybki Start/index.html
View
30 samples/pl/Szybki Start/index.html
@@ -18,7 +18,7 @@
-->
<p>
- Witaj we wczesnej wersji Brackets, edytorze open-source dla nowej generacji sieci. Jestemy
+ Witaj we wczesnej wersji Brackets, edytorze open-source dla sieci nowej generacji. Jesteśmy
wielkimi fanami standardów i chcemy budować lepsze narzędzia dla takich języków jak JavaScript,
HTML i CSS oraz powiązanych z nimi technologii sieciowych. Taki był nasz skromny początek.
</p>
@@ -29,8 +29,8 @@
<p>
<em>Patrzysz na wczesną wersję Brackets.</em>
Na wiele sposobów Brackets jest inny niż typowy edytor. Jedną z różnic jest to, że edytor ten
- został napisany w języku JavaScript. Tak więc mimo, iż może on nie być jeszcze gotowy do
- codziennego użytku my używamy go codziennie, by budować Brackets.
+ został napisany w języku JavaScript. Tak więc, mimo iż może on nie być jeszcze gotowy do
+ codziennego użytku, my używamy go codziennie, by budować Brackets.
</p>
@@ -42,10 +42,10 @@
<h3>Szybka edycja CSS i JavaScript</h3>
<p>
Podczas edycji HTMLa użyj skrótu <kbd>Cmd/Ctrl + E</kbd> aby otworzyć szybki wbudowany edytor,
- który wywietli wszystkie powiązane style CSS. Wykonaj modyfikacje w kodzie CSS, wciśnij <kbd>ESC</kbd>
- i wróć do edycji HTML. Możesz również pozostawić wbudowany edytor otwarty tak, aby stał się częścią
+ który wyświetli wszystkie powiązane style CSS. Wykonaj modyfikacje w kodzie CSS, wciśnij <kbd>ESC</kbd>
+ i wróć do edycji HTML. Możesz również pozostawić wbudowany edytor otwarty, tak aby stał się częścią
edytora HTML. Jeśli wciśniesz <kbd>ESC</kbd> poza obszarem szybkiego edytora, jego wszystkie okna
- zostaną zamknięte. Koniec z przełączaniem sie pomiędzy dokumentami i byciu wyrwanym z kontekstu.
+ zostaną zamknięte. Koniec z przełączaniem się pomiędzy dokumentami i byciem wyrwanym z kontekstu.
</p>
<samp>
@@ -56,14 +56,14 @@
</samp>
<a href="screenshots/brackets-quick-edit.png">
- <img alt="Screenshot pokazujący szybką edycję CSS" src="screenshots/brackets-quick-edit.png" />
+ <img alt="Zrzut ekranu pokazujący szybką edycję CSS" src="screenshots/brackets-quick-edit.png" />
</a>
<p>
Możesz użyć tego samego skrótu w kodzie JavaScript, aby zobaczyć kod funkcji, którą przywołujesz,
poprzez umieszczenie kursora na nazwie funkcji. W ten sam sposób możesz również otworzyć narzędzie
wybierania koloru. Po prostu umieść kursor na dowolnym kolorze zapisanym w formacie hex, rgb lub hsl.
- Na razie wbudowany szybki edytor nie może być zagnieżdzany, więc możesz używać go jedynie w "pełnowymiarowym"
+ Na razie wbudowany szybki edytor nie może być niezagnieżdżony, więc możesz używać go jedynie w "pełnowymiarowym"
edytorze.
</p>
@@ -78,22 +78,22 @@
</p>
<p>
Brackets utworzy <em>połączenie na żywo</em> z Twoją lokalną przeglądarką i będzie jej przekazywał
- wszelkie zmiany w CSS. Być może już dzisiaj korzystasz z podobnego rozwiązania przy użyciu innych
- narzędzi, jednak z Brackets nie ma takiej potrzeby. Twój kod działa w przeglądarce, podczas gdy
- żyje w edytorze.
+ wszelkie zmiany w CSS. Być może już dzisiaj korzystasz z podobnego rozwiązania przy użyciu narzędzi
+ w przeglądarce, jednak z Brackets nie ma potrzeby wklejania kodu CSS z powrotem do edytora. Twój kod
+ działa w przeglądarce, ale żyje w edytorze.
</p>
<samp>
- Jeśli posiadasz zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome możesz wypróbować to już teraz. Kliknij
+ Jeśli posiadasz zainstalowaną przeglądarkę Google Chrome, możesz wypróbować to już teraz. Kliknij
ikonkę błyskawicy (stąd nazwa: Błyskawiczny Podgląd) w prawym górnym rogu lub naciśnij skrót
- <kbd>Cmd/Ctrl + Alt + P</kbd>. Kiedy Błyskawiczny Podgląd zostanie włączony w dokumencie HTML
+ <kbd>Cmd/Ctrl + Alt + P</kbd>. Kiedy Błyskawiczny Podgląd zostanie włączony w dokumencie HTML,
wszystkie połączone z nim pliki CSS mogą być edytowane w czasie rzeczywistym. Ikona zmieni kolor
z szarej na złotą gdy Błyskawiczny Podgląd nawiąże połączenie z Twoją przeglądarką.
Teraz umieść kursor na tagu <!-- <img> --> i wciśnij <kbd>Cmd/Ctrl + E</kbd> aby otworzyć zdefiniowane
style CSS dla tego tagu. Spróbuj zmienić rozmiar obramowania z 1px do 10px lub zmienić kolor tła
z "nudnego szarego" na "seksowny róż". Jeśli masz umieszczone okna przeglądarki i Brackets obok siebie
- zobaczysz, że zmiany są natychmiast uwzględniane w przegladarce. Nieźle co?
+ zobaczysz, że zmiany są natychmiast uwzględniane w przeglądarce. Nieźle, co?
</samp>
<p class="note">
@@ -109,7 +109,7 @@
-->
<h2>Zaangażuj się</h2>
<p>
- Brackets jest projektem open-source. Web developerzy z całego świata angażują się by budować coraz
+ Brackets jest projektem open-source. Web developerzy z całego świata angażują się, by budować coraz
to lepszy edytor kodu. Daj nam znać co o nim sądzisz, podziel się swoimi pomysłami lub dodaj coś
bezpośrednio do projektu.
</p>
Something went wrong with that request. Please try again.