Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Finnish translation update #8520

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@valtlait

No description provided.

@redmunds
Collaborator

Note: this PR targets the release branch, so wait until release branch is up-to-date before reviewing.

@redmunds
Collaborator

Merging.

@redmunds redmunds merged commit c8c275c into adobe:release
@redmunds redmunds self-assigned this
@valtlait valtlait deleted the unknown repository branch
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jul 22, 2014
  1. Finnish translation update

    valtlait authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 44 additions and 19 deletions.
  1. +44 −19 src/nls/fi/strings.js
View
63 src/nls/fi/strings.js
@@ -40,7 +40,9 @@ define({
"UNSUPPORTED_ENCODING_ERR" : "{APP_NAME} tukee tällä hetkellä vain UTF-8-koodattuja tekstitiedostoja.",
"FILE_EXISTS_ERR" : "Tiedosto tai hakemisto on jo olemassa.",
"FILE" : "tiedosto",
+ "FILE_TITLE" : "tiedosto",
"DIRECTORY" : "hakemisto",
+ "DIRECTORY_TITLE" : "hakemisto",
"DIRECTORY_NAMES_LEDE" : "Hakemistojen nimet",
"FILENAMES_LEDE" : "Tiedostonimet",
"FILENAME" : "tiedostonimi",
@@ -61,10 +63,10 @@ define({
"ERROR_RELOADING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä päivittää tiedostoa <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
"ERROR_SAVING_FILE_TITLE" : "Virhe tallennettaessa tiedostoa",
"ERROR_SAVING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä tallentaa tiedostoa <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
- "ERROR_RENAMING_FILE_TITLE" : "Virhe nimettäessä tiedosto uudelleen",
- "ERROR_RENAMING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä nimetä uudelleen tiedostoa <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
- "ERROR_DELETING_FILE_TITLE" : "Virhe poistettaessa tiedostoa",
- "ERROR_DELETING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä poistaa tiedosto <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
+ "ERROR_RENAMING_FILE_TITLE" : "Virhe nimettäessä {0}a uudelleen",
+ "ERROR_RENAMING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä nimetä uudelleen {2}a <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
+ "ERROR_DELETING_FILE_TITLE" : "Virhe poistettaessa {0}a",
+ "ERROR_DELETING_FILE" : "Tapahtui virhe yritettäessä poistaa {2} <span class='dialog-filename'>{0}</span>. {1}",
"INVALID_FILENAME_TITLE" : "Virheellinen {0}",
"INVALID_FILENAME_MESSAGE" : "{0} ei voi käyttää mitään järjestelmän varaamia sanoja, päättyä pisteeseen (.) tai käyttää mitään seuraavista merkeistä: <code class='emphasized'>{1}</code>",
"ENTRY_WITH_SAME_NAME_EXISTS" : "Tiedosto tai hakemisto nimellä <span class='dialog-filename'>{0}</span> on jo olemassa.",
@@ -165,7 +167,7 @@ define({
"FIND_REPLACE_TITLE_LABEL" : "Korvaa",
"FIND_REPLACE_TITLE_WITH" : "merkkijonolla",
"FIND_TITLE_LABEL" : "löytyi",
- "FIND_TITLE_SUMMARY" : " &mdash; {0} {1} {2} kohteessa {3}",
+ "FIND_TITLE_SUMMARY" : "&mdash; {0} {1} {2} kohteessa {3}",
// Find in Files
"FIND_NUM_FILES" : "{0} {1}",
@@ -179,7 +181,7 @@ define({
"FIND_IN_FILES_MORE_THAN" : "Yli ",
"FIND_IN_FILES_PAGING" : "{0}&mdash;{1}",
"FIND_IN_FILES_FILE_PATH" : "<span class='dialog-filename'>{0}</span> {2} <span class='dialog-path'>{1}</span>", // We should use normal dashes on Windows instead of em dash eventually
- "FIND_IN_FILES_EXPAND_COLLAPSE" : "Paina Ctrl/Cmd laajentaaksesi/pienentääksesi kaikki",
+ "FIND_IN_FILES_EXPAND_COLLAPSE" : "Paina Ctrl/Cmd laajentaaksesi tai pienentääksesi kaikki",
"REPLACE_IN_FILES_ERRORS_TITLE" : "Korvausvirheet",
"REPLACE_IN_FILES_ERRORS" : "Seuraavia tiedostoja ei muokattu, koska ne muuttuivat haun jälkeen tai niihin ei voitu kirjoittaa.",
@@ -246,6 +248,7 @@ define({
"STATUSBAR_USER_EXTENSIONS_DISABLED" : "Laajennukset poistettu käytöstä",
"STATUSBAR_INSERT" : "INS",
"STATUSBAR_OVERWRITE" : "OVR",
+ "STATUSBAR_DEFAULT_LANG" : "(oletus)",
// CodeInspection: errors/warnings
"ERRORS_PANEL_TITLE_MULTIPLE" : "{0}-ongelmat",
@@ -353,6 +356,7 @@ define({
"CMD_SORT_WORKINGSET_BY_NAME" : "Järjestä nimen mukaan",
"CMD_SORT_WORKINGSET_BY_TYPE" : "Järjestä tyypin mukaan",
"CMD_SORT_WORKINGSET_AUTO" : "Automaattinen järjestys",
+ "CMD_THEMES" : "Teemat\u2026",
// Navigate menu Commands
"NAVIGATE_MENU" : "Siirry",
@@ -397,11 +401,11 @@ define({
"CLOSE" : "Sulje",
"ABOUT_TEXT_LINE1" : "sprint {VERSION_MINOR} {BUILD_TYPE} {VERSION}",
"ABOUT_TEXT_BUILD_TIMESTAMP" : "koontiversion aikaleima: ",
- "ABOUT_TEXT_LINE3" : "Ilmoitukset ja ehdot liittyen kolmannen osapuolen ohjelmistoihin sijaitsevat osoitteessa <a href='{ADOBE_THIRD_PARTY}'>{ADOBE_THIRD_PARTY}</a> ja yhdistetään viitteisiin tässä.",
+ "ABOUT_TEXT_LINE3" : "Kolmannen osapuolen ohjelmistoihin liittyvät ilmoitukset ja ehdot sijaitsevat osoitteessa <a href='{ADOBE_THIRD_PARTY}'>{ADOBE_THIRD_PARTY}</a> ja yhdistetään viitteisiin tässä.",
"ABOUT_TEXT_LINE4" : "Dokumentaatio ja lähdekoodi osoitteessa <a href='https://github.com/adobe/brackets/'>https://github.com/adobe/brackets/</a>",
"ABOUT_TEXT_LINE5" : "He tekivät tämän \u2764:lla ja JavaScriptillä:",
"ABOUT_TEXT_LINE6" : "Monet ihmiset (mutta meillä on ongelmia ladata näitä tietoja nyt).",
- "ABOUT_TEXT_WEB_PLATFORM_DOCS" : "Sovellusalustan dokumentaatio ja sovellusalustan graafinen logo on lisensoitu Creative Commons Attribution -lisenssillä, <a href='{WEB_PLATFORM_DOCS_LICENSE}'>CC-BY 3.0 Unported</a>.",
+ "ABOUT_TEXT_WEB_PLATFORM_DOCS" : "Web Platform -dokumentit ja graafinen Web Platform -logo on lisensoitu Creative Commons Attribution -lisenssillä, <a href='{WEB_PLATFORM_DOCS_LICENSE}'>CC-BY 3.0 Unported</a>.",
"UPDATE_NOTIFICATION_TOOLTIP" : "{APP_NAME}ista on saatavilla uusi versio! Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja.",
"UPDATE_AVAILABLE_TITLE" : "Päivitys saatavilla",
"UPDATE_MESSAGE" : "Hei, {APP_NAME}ista on saatavilla uusi versio. Tässä on joitakin uusista ominaisuuksista:",
@@ -412,9 +416,17 @@ define({
"BASEURL_ERROR_INVALID_PROTOCOL" : "Esikatselu ei tue {0}-protokollaa. Käytä joko http: tai https: .",
"BASEURL_ERROR_SEARCH_DISALLOWED" : "URL-osoite ei voi sisältää hakuparametreja, kuten ”{0}”.",
"BASEURL_ERROR_HASH_DISALLOWED" : "URL-osoite ei voi sisältää ristikkomerkkejä, kuten ”{0}”.",
- "BASEURL_ERROR_INVALID_CHAR" : "Erikoismerkit, kuten ’{0}’, täytyy olla %-koodattu.",
+ "BASEURL_ERROR_INVALID_CHAR" : "Erikoismerkkkien, kuten ’{0}’, täytyy olla %-koodattu.",
"BASEURL_ERROR_UNKNOWN_ERROR" : "Tuntematon virhe URL-osoitteen jäsentämisessä",
+ // Strings for themes-settings.html and themes-general.html
+ "CURRENT_THEME" : "Nykyinen teema",
+ "USE_THEME_SCROLLBARS" : "Käytä teeman vierityspalkkeja",
+ "FONT_SIZE" : "Kirjasimen koko",
+ "FONT_FAMILY" : "Kirjasinperhe",
+ "LINE_HEIGHT" : "Rivikorkeus",
+ "GENERAL" : "Yleinen",
+
// CSS Quick Edit
"BUTTON_NEW_RULE" : "Uusi sääntö",
@@ -422,20 +434,22 @@ define({
"INSTALL" : "Asenna",
"UPDATE" : "Päivitä",
"REMOVE" : "Poista",
- "OVERWRITE" : "Ylikirjoita",
- "CANT_REMOVE_DEV" : "Laajennukset, jotka ovat ”dev”-kansiossa, on poistettava käsin.",
+ "OVERWRITE" : "Korvaa",
+ "CANT_REMOVE_DEV" : "Kansion ”dev” laajennukset on poistettava käsin.",
"CANT_UPDATE" : "Laajennus ei ole yhteensopiva tämän {APP_NAME}-version kanssa.",
- "CANT_UPDATE_DEV" : "Laajennuksia, jotka ovat ”dev”-kansiossa, ei voida päivittää automaattisesti.",
+ "CANT_UPDATE_DEV" : "Kansion ”dev” laajennuksia ei voida päivittää automaattisesti.",
"INSTALL_EXTENSION_TITLE" : "Asenna laajennus",
"UPDATE_EXTENSION_TITLE" : "Päivitä laajennus",
"INSTALL_EXTENSION_LABEL" : "Laajennuksen URL-osoite",
- "INSTALL_EXTENSION_HINT" : "Laajennuksen zip-tiedoston URL-osoite tai GitHub-repo",
+ "INSTALL_EXTENSION_HINT" : "Laajennuksen zip-tiedoston URL-osoite tai GitHub-varasto",
"INSTALLING_FROM" : "Asennetaan laajennus kohteesta {0}\u2026",
"INSTALL_SUCCEEDED" : "Asennus on valmis!",
"INSTALL_FAILED" : "Asennus epäonnistui.",
"CANCELING_INSTALL" : "Peruutetaan\u2026",
- "CANCELING_HUNG" : "Asennuksen peruutus kestää pitkään. On voinut tapahtua sisäinen virhe.",
- "INSTALL_CANCELED" : "Asennus peruutettu.",
+ "CANCELING_HUNG" : "Asennuksen peruutus kestää pitkään. On saattanut tapahtua sisäinen virhe.",
+ "INSTALL_CANCELED" : "Asennus on peruutettu.",
+ "VIEW_COMPLETE_DESCRIPTION" : "Näytä täysi kuvaus",
+ "VIEW_TRUNCATED_DESCRIPTION" : "Näytä katkaistu kuvaus",
// These must match the error codes in ExtensionsDomain.Errors.* :
"INVALID_ZIP_FILE" : "Ladattu sisältö ei ole kelvollinen zip-tiedosto.",
"INVALID_PACKAGE_JSON" : "Tiedosto package.json on virheellinen. (virhe: {0}).",
@@ -443,7 +457,7 @@ define({
"BAD_PACKAGE_NAME" : "{0} on virheellinen paketin nimi.",
"MISSING_PACKAGE_VERSION" : "Tiedostolle package.json ei ole määritelty paketin versiota.",
"INVALID_VERSION_NUMBER" : "Paketin versionumero ({0}) on virheellinen.",
- "INVALID_BRACKETS_VERSION" : "{APP_NAME}-sovelluksen yhteensopivuuden merkkijono ({0}) on virheellinen.",
+ "INVALID_BRACKETS_VERSION" : "{APP_NAME}in yhteensopivuuden merkkijono ({0}) on virheellinen.",
"DISALLOWED_WORDS" : "Sanat ({1}) eivät ole sallittuja {0} kentässä.",
"API_NOT_COMPATIBLE" : "Laajennus ei ole yhteensopiva tämän {APP_NAME}-version kanssa. Se on asennettu kelpaamattomien laajennusten kansioon.",
"MISSING_MAIN" : "Paketissa ei ole main.js-tiedostoa.",
@@ -461,7 +475,11 @@ define({
// For NOT_FOUND_ERR, see generic strings above
"EXTENSION_MANAGER_TITLE" : "Laajennusten hallinta",
"EXTENSION_MANAGER_ERROR_LOAD" : "Virhe käytettäessä laajennusten rekisteriä. Yritä myöhemmin uudelleen.",
+ "INSTALL_EXTENSION_DRAG" : "Vedä .zip-tiedosto tänne tai",
+ "INSTALL_EXTENSION_DROP" : "Pudota .zip-tiedosto asentaaksesi",
+ "INSTALL_EXTENSION_DROP_ERROR" : "Asennus tai päivitys keskeytyi seuraaviin virheisiin:",
"INSTALL_FROM_URL" : "Asenna URL-osoitteesta\u2026",
+ "INSTALL_EXTENSION_VALIDATING" : "Vahvistetaan\u2026",
"EXTENSION_AUTHOR" : "Tekijä",
"EXTENSION_DATE" : "Päivämäärä",
"EXTENSION_INCOMPATIBLE_NEWER" : "Tämä laajennus vaatii uudemman {APP_NAME}-version.",
@@ -472,15 +490,18 @@ define({
"EXTENSION_MORE_INFO" : "Lisätietoja\u2026",
"EXTENSION_ERROR" : "Laajennusvirhe",
"EXTENSION_KEYWORDS" : "Avainsanat",
+ "EXTENSION_TRANSLATED_USER_LANG" : "Käännetty {0} kielelle, sisältäen kielesi",
+ "EXTENSION_TRANSLATED_GENERAL" : "Käännetty {0} kielelle",
+ "EXTENSION_TRANSLATED_LANGS" : "Tämä laajennus on käännetty näille kielille: {0}",
"EXTENSION_INSTALLED" : "Asennettu",
"EXTENSION_UPDATE_INSTALLED" : "Tämä laajennuksen päivitys on ladattu ja asennetaan {APP_NAME}in latauduttua uudelleen.",
"EXTENSION_SEARCH_PLACEHOLDER" : "Haku",
"EXTENSION_MORE_INFO_LINK" : "Lisää",
"BROWSE_EXTENSIONS" : "Selaa laajennuksia",
"EXTENSION_MANAGER_REMOVE" : "Poista laajennus",
- "EXTENSION_MANAGER_REMOVE_ERROR" : "Yhden tai useamman laajennuksen poistaminen epäonnistui: {0}. {APP_NAME} latautuu vielä uudelleen.",
+ "EXTENSION_MANAGER_REMOVE_ERROR" : "Yhden tai useamman laajennuksen poistaminen epäonnistui: {0}. {APP_NAME} latautuu silti uudelleen.",
"EXTENSION_MANAGER_UPDATE" : "Päivitä laajennus",
- "EXTENSION_MANAGER_UPDATE_ERROR" : "Yhden tai useamman laajennuksen päivittäminen epäonnistui: {0}. {APP_NAME} latautuu vielä uudelleen.",
+ "EXTENSION_MANAGER_UPDATE_ERROR" : "Yhden tai useamman laajennuksen päivittäminen epäonnistui: {0}. {APP_NAME} latautuu silti uudelleen.",
"MARKED_FOR_REMOVAL" : "Merkitty poistettavaksi",
"UNDO_REMOVE" : "Kumoa",
"MARKED_FOR_UPDATE" : "Merkitty päivitettäväksi",
@@ -553,12 +574,14 @@ define({
"CMD_JUMPTO_DEFINITION" : "Hyppää määrittelyyn",
"CMD_SHOW_PARAMETER_HINT" : "Näytä parametrivihje",
"NO_ARGUMENTS" : "<ei parametreja>",
+ "DETECTED_EXCLUSION_TITLE" : "JavaScript-tiedoston päättelyongelma",
+ "DETECTED_EXCLUSION_INFO" : "Brackets ajautui vaikeuksiin käsittelyssä:<br><br>{0}<br><br>Tätä tiedostoa ei enää käsitellä koodivihjeet- ja hypää määritelyyn -toimintoja varten. Ottaaksesi tämän takaisin käyttöön avaa <code>.brackets.json</code> projektissasi ja poista tiedosto kohdasta jscodehints.detectedExclusions.",
// extensions/default/JSLint
"JSLINT_NAME" : "JSLint",
// extensions/default/QuickView
- "CMD_ENABLE_QUICK_VIEW" : "Pikanäkymä osoittaessa",
+ "CMD_ENABLE_QUICK_VIEW" : "Pikanäkymä osoitettaessa",
// extensions/default/RecentProjects
"CMD_TOGGLE_RECENT_PROJECTS" : "Viimeisimmät projektit",
@@ -566,3 +589,5 @@ define({
// extensions/default/WebPlatformDocs
"DOCS_MORE_LINK" : "Lue lisää"
});
+
+/* Last translated for b67eadbd2b8f51d7131b0fd8223b49cf6473a8a0 */
Something went wrong with that request. Please try again.