براکتس چیست؟

datamweb edited this page Nov 6, 2014 · 2 revisions

براکتس یک نرم افزار ویرایش متن میباشد که برای کدنویسان طراحی شده است .این نرم افزار با ربان های برنامه نویسی تحت وب ایجاد شده است به طور مثال سی اس اس،پی اچ پی ، جاوا و .... خوشبختانه براکتس یک نرم افزار منبع باز بوده و به همین خاطر روز به روز در حال پیشرفت میباشد.براکتس توسط شرکت ادوب نیز پشتیبانی میشود.همچنین براکتس به زبان فارسی نیز قابل استفاده میباشد.خوشبختانه امکان ایجاد افزونه برای این نرم افزار وجود دارد بنابراین افرادی که کدنویس می باشند توانای ایجاد افزونه ویژه برای این نرم افزار را دارند همچنین ا میتواند افزونه مورد نظر را پس از پیاده سازی در دایرکتوری افزونه های براکتس جهت استفاده دیگران ثبت کنند.از مزایی ویژه این نرم افزار میتوان به سرعت بالا،دقت زیاد ونمایش خروجی آنلاین کار و همچنین تبدیل سریع قفایل پی اس دی فتوشاپ به سی اس اس و اچ تی ام ای و پی اچ پی امکان درج کد سی اس اس در صفحات اچ تی ام ای مورد نظر به طور مستقیم در فایل سی اس اس و ... نمود. با توجه به نسخه اخیر این نرم افزار امکان تبدیل فایلهای psdبه css , html نیز فراهم شده است که این خود به توانایی ذاتی این نرم افزار افزوده است. براکتس را میتوانید نمونه مشابه نرم افزار سابتایتل دانست.این نرم افزار به شدت در حین سادگی در حال پیشرفت و همسازی با تکنولوژی های جدید وب میباشد. البته براکتس به طور ذاتی پاسخگویی خوبی برای یک کد نویس تحت وب محسوب میشود اما با نصب چند افزونه مشهور این توانایی را چندین برابر میشوند. از جمله افزونه های مشهور میتوان به موارد زیر اشاره کرد emmet(تایپ سریع css,html) brackets-snippets-master و....

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.