Skip to content
jzemlo edited this page Nov 13, 2017 · 40 revisions

ADPAY

 1. Kampania powinna zawierac informację jakie sa maksymalne kwoty za

  • campaign_id - id kampani
  • time_start - czas rozpoczecia kampani
  • time_end - czas zakoncznie kampani
  • filters - campaign filters
  • max_cpc - klikniecie (cpc - cost per click) danego baneru
  • max_cpm - wyswietlenie (cpm - cost per 1000 views) danego baneru
  • budget - godzinny budzet danej kampani
 2. Kazdy event, ktory przychodzi zawiera informacje

  • event_id - id eventu
  • event_type - typ eventu (klikniecie - 1, wyswietlenie - 2 lub konwersja - 3)
  • user_id - id uzytkownika
  • event_value (max platnosc za konwersje, nie jest brana pod uwage kwota za click oraz wyswietlenie)
  • our_keywords - keywordy dostarczane przez adserver
  • their_keywords - keywordy dostarczane przez zewnętrzne serwery
  • banner_id - id banneru
  • advertiser_id - id reklamodawcy, do którego należy banner
  • timestamp - timestamp zdarzenia
  • human_score - definiuje czy user jest botem (wartos=0) lub czlowiekiem (wartosc = 1)
 3. Filtrowanie eventow:

  • tylko eventy z niepustym user_id sa brane pod uwage podczas kalkulacji
  • tylko eventy, ktore przechodza przez filtry kampani na our_keywords
 4. Określenie jakości użytkownika (per kampania)

 • Tworzymy table user_value z polami (user_id, max_score, max_user_human_score) user_id - id użytkownika, który klinął

  max_user_human_score - maksymalny human_score dla danego uzytkownika w okreslonym czasie kampani

  max_score - max([max_per_click, max_per_view, max_per_conversion]) ustawione dla kampani określa jaką maksymalną płatność w kampanii użytkownik może otrzymać w związku z eventami, które wykonał

 • Tabela jest zapełniana po wykoaniu płatności

 1. Liczenie płatności za event
  • Okreśelenie wagi płątności dla użytkownika - Waga płatności to średnia arytmetyczna z iloczynu max_score*max_user_human_score z pięciu najbardzie podobnych użytkowników [liczenie podobienstwa uzytkownikow opisane jest w punkcie 6]
  • Określenie budżetu dla użytkownika - Do każdego z 50% użytkowników z najlepszymi wagami do płatności przypisujemy część budżetu kampani, który jest wprostproporcjonalny do wagi płatności danego użytkownika
  • Określenie płatności za event - Każdy event użytkownika jest opłacony będzie wyłącnzie z budżetu użytkownika. Płatność za event będzie wprostproporcjonalna do ilości danego eventu oraz max kwoty płatności za dany event.
 1. Podobienstwa uzytkownikow

  Tabele per uzytkownik

  • Dla kazdego uzytkownika trzymana jest infromacja keywordow z czestotliwoscia wystapien
  • Co wyswietlenie uzytkownika przeliczana jest jego baza czestotliwosci keywordow w nastepujacy sposob
   • updatowana jest wartosc czestotliosc z deckayem 1%
   • jesli wartosc czestotliwosci jest mniejsza niz 0.1%, dany keyword jest usuwany z bazy keywordow z czestotliwosciami

  Tabele globalne

  • Dla kazdego keywordu trzymana jest infrmacj o globalnej ilosci wyswietlen w danym okresie czasu i częstotliwości dla danego keywordu
  • Co 1000 wyswietlen przeliczana jest baza globalnych czestotliwosci w nastepujacy sposob
   • updetowana jest wartosc czestotliwosci z deckeyem 1%
   • zerowana jest informacja o wyswietleniach
   • jesli wartosc jest mniejsza niz 0.001% - dany keyword jest usuwany z bazy globalnych keywordow

  Wyliczanie profilu keywordow dla uzytkownika

  • Profile sa liczone periodycznie przed policzniem platnosci
  • Do profilu uzytkownika brane sa tylko te keywordy, ktore maja globalna czestotliwosc < 10%
  • Dla kazdego wyfilltrowanego keywordu liczony jest score keywordu wedlug wzoru score = [czestotliwosc keywordu uzytkownika]/(0.01 + czestotliwosc globalna keywordu)
  • Do profilu uzytkownika brane jest 50 keywordow posiadajacych najwyzszy wyliczony score

  Porownywanie uzytkownikow

  • Wartosc podobiensta to ilość wystepujacych tych samych keywordow w profilach uzytkownikow podzielona przez 50
 2. get_payemnts - get events payments from specific hour

Request

{ 'timestamp':timestamp }

Response

{
  'payments':[
    {'event_id':event_id1, 'amount':pay_amount1},
    {'event_id':event_id2, 'amount':pay_amount2},
   ]
}
 1. add_events - notify about event

Request

  [
  {
    "event_id": 1029,
    "banner_id": "24309404525f4125a16d255c49681129",
    "keywords": {
      "tid": "ca2581794c8b30890d18a33b89984959",
      "screen_width": 1920,
      "screen_height": 1080,
      "inframe": "no",
      "host": "website.priv",
      "path": "website.priv\/",
      "context_lorem ipsum": 1,
      "context_lipsum": 1,
      "context_lorem": 1,
      "context_ipsum": 1,
      "context_text": 1,
      "context_generate": 1,
      "context_generator": 1,
      "context_facts": 1,
      "context_information": 1,
      "context_what": 1,
      "locale": "pl",
      "browser_name": "chrome",
      "browser_version": "60.0",
      "platform_name": "win",
      "platform_version": "10",
      "device_type": "desktop",
      "geo_continent_code": "EU",
      "geo_country_code": "DE",
      "geo_country_code3": "DEU",
      "geo_country_name": "Germany",
      "geo_region": "05",
      "geo_city": "Frankfurt Am Main",
      "geo_postal_code": "60314",
      "geo_latitude": 50.11370086669922,
      "geo_longitude": 8.711899757385254
    },
    "paid_amount": 0,
    "user_id": "ca2581794c8b30890d18a33b89984959",
    "publisher_id": "asdasd"
  }
]

Response

{'result':True}
 1. campaign_delete - delete campaigns

Request

[
  camapaign_id1, 
  camapaign_id2
]

Response

{'result':True}
 1. campaign_update - create or update campaign

Request

[
  {
    "campaign_id": "adshares2.priv\/662223a0ca9a45e69d2012a874bfd260",
    "advertiser_id": "adshares2.priv\/1",
    "time_start": 1506337992,
    "time_end": 1508929992,
    "filters": {
      "require": [
        {
          "keyword": "platform_name",
          "filter": {
            "type": "=",
            "args": "linux"
          }
        }
      ],
      "exclude": []
    },
    "banners": [
      {
        "banner_id": "d9cb085e668b48eebf3a5a0e90a3af65",
        "keywords": {
          "banner_size": "250x250",
          "type": "image"
        }
      },
      {
        "banner_id": "fc19fe00bf8e47a1a6e36e08a59aacfe",
        "keywords": {
          "banner_size": "468x60",
          "type": "image"
        }
      }
    ]
  },
]

Response

{'result':True}
Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.