Skip to content
This repository has been archived by the owner on Apr 13, 2020. It is now read-only.
/ junat-taulukossa Public archive

Taulukkokäyttöliittymä VRn "Junat kartalla" datalle

Notifications You must be signed in to change notification settings

aeirola/junat-taulukossa

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

39 Commits
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Junat taulukossa

Miksi?

VR kerää hyvää reaaliaikaista aikatauludataa junistaan, mutta ainoa virallinen käyttöliittymä tähän on raskas Flash-palvelu "Junat Kartalla". Vaihtoehtona olisi myös "Junien Kulkutiedot" palvelu, mutta tämä sisältää vain tiettyjen asemien aikataulutiedot.

Miten?

VR tarjoaa aikataulutiedot julkisen rajapinnan kautta jota tämä JavaScript-ohjelma lukee ja näyttää. Eli tässä ei käytetä mitään muuta kuin yhtä HTML-tiedostoa joka sisältää hieman JavaScript-koodia ja CSS-tyylitystä.

Missä?

Käyttöliittymä on käytettävissä osoitteessa https://aeirola.github.io/junat-taulukossa/junat.html. Sivu ottaa kaksi URL-parametria "syote" ja "laji" joiden avulla voi bookmarkata tietyn aseman/junan ja junalajin. Eli esimerkiksi https://aeirola.github.io/junat-taulukossa/junat.html?syote=PSL&laji=2. Asemien koodit ei valitettavasti esillä, joten niitä pitää joko keksiä tai löytää sopivan junan kautta.

About

Taulukkokäyttöliittymä VRn "Junat kartalla" datalle

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages