Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Junat taulukossa

Miksi?

VR kerää hyvää reaaliaikaista aikatauludataa junistaan, mutta ainoa virallinen käyttöliittymä tähän on raskas Flash-palvelu "Junat Kartalla". Vaihtoehtona olisi myös "Junien Kulkutiedot" palvelu, mutta tämä sisältää vain tiettyjen asemien aikataulutiedot.

Miten?

VR tarjoaa aikataulutiedot julkisen rajapinnan kautta jota tämä JavaScript-ohjelma lukee ja näyttää. Eli tässä ei käytetä mitään muuta kuin yhtä HTML-tiedostoa joka sisältää hieman JavaScript-koodia ja CSS-tyylitystä.

Missä?

Käyttöliittymä on käytettävissä osoitteessa https://aeirola.github.io/junat-taulukossa/junat.html. Sivu ottaa kaksi URL-parametria "syote" ja "laji" joiden avulla voi bookmarkata tietyn aseman/junan ja junalajin. Eli esimerkiksi https://aeirola.github.io/junat-taulukossa/junat.html?syote=PSL&laji=2. Asemien koodit ei valitettavasti esillä, joten niitä pitää joko keksiä tai löytää sopivan junan kautta.

About

Taulukkokäyttöliittymä VRn "Junat kartalla" datalle

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages