Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

KELAn Opiskelijaruokaloiden KML scraperi

Pieni Scrapy projekti joka hakee KELAn sivuilta kaikkien Suomen opiskelijaruokaloiden tiedot ja tuottaa siitä Google Maps KML tiedoston karttakäyttöä varten.

Tiedot haetaan KELAn Opiskelijaravintolahausta.

Käyttö

  1. Asenna vaaditut paketit:
    1. sudo easy_install scrapy
    2. sudo easy_install geopy
  2. Aja komento: scrapy crawl opiskelijaruokalat
  3. Huomaa opiskelijaruokalat.kml tiedosto

Rikki

  • KELA antaa tietyt osoitteet annettu hankalassa muodossa joita Google ei osaa geokoodata kunnolla. Joko nämä saavat väärät koordinaatit tai ei koordinaatteja ollenkaan, jollon näkyvät väärin kartalla.
  • Tarkempi virheenkäsittely

About

KELAn opiskelijaruokalat KMLäksi

Resources

Packages

No packages published

Languages