Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Dec 9, 2012
 1. exeki ?

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 2. nowe lvle

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 3. 2 dzwieki dla przejecia

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 4. Zliczanie czasu rozgrywki, zapis danych o progresie. Dialog po zakońc…

  aenain committed Dec 9, 2012
  …zeniu levelu. Coś nie działa, bo się złe activity włącza.
 5. miniaturki

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 6. Dodanie wszystkich potrzebnych activities i spięcie ich razem. Dodani…

  aenain committed Dec 9, 2012
  …e kilku lvli do testów. Brakuje okienka podsumowania gry.
 7. AI

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 8. komp napieprza w jedna wiez

  KaMyLuS committed Dec 9, 2012
 9. W zależności od długości trwania zdarzenia kliknięcia na wieżę rośnie…

  aenain committed Dec 9, 2012
  … % jednostek przesyłanych.
 10. Uproszczenie zarządzania troopsCount w wieży do jednej zmiennej, doda…

  aenain committed Dec 9, 2012
  …nie synchronizacji. Teraz już ładnie działa :)
Commits on Dec 8, 2012
 1. test spacerujacych jednostek

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 2. opoznienie watku

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 3. update'y

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 4. update'y

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 5. Budowanie widoku na podstawie danych z jsona. Poprawki przy obliczani…

  aenain committed Dec 8, 2012
  …u promieni. Zrąb implementacji aktualizacji wieży.
 6. wrzutka

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 7. wrzutka

  KaMyLuS committed Dec 8, 2012
 8. Wyrzucenie z MainActivity metody odpowiadającej za tworzenie wież. Ko…

  aenain committed Dec 8, 2012
  …d został przeniesiony do view.Tower.
 9. [WIP] W miarę kompletna implementacja view.Tower (brakuje metody upda…

  aenain committed Dec 8, 2012
  …te) i model.Tower.
  
  Enkapsulacja przeliczania % na px w layoucie. Dalsze poprawki w MainGamePanel - wyrzucenie zbędnych metod.
 10. [WIP] Poprawione wczytywanie danych o levelu. Chwilowe fixy i komenta…

  aenain committed Dec 8, 2012
  …rze, żeby sprawdzić, czy działa w ogóle.
 11. [WIP] Oczyszczenie klasy Level z redundantnej logiki. Wczytywanie i z…

  aenain committed Dec 8, 2012
  …apis jsonów. Tworzenie widoków dla modeli.
  
  Level tworzony z poziomu game panelu dodaje do jego list utworzone wieże na bazie danych z jsona.
Commits on Dec 7, 2012
 1. Przygotowanie interfejsu najwyższego poziomu wołanego z Activity. Dod…

  aenain committed Dec 7, 2012
  …anie wątka i nowego typu Playera: NONE. Lepsze to niż null.
 2. commit

  KaMyLuS committed Dec 7, 2012