statki
Puppet
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
statki.pp

README.md

statki

Klasyczna gra w statki napisania przy użyciu Pascala. Kompilator: Free Pascal Compiler (Mac OS X Mavericks: http://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Mac%20OS%20X/2.6.4/)

Kompilacja: fpc statki.pp Uruchomienie: ./statki

Wielkość terminala: 78 kolumn, 30 wierszy

Obsługa: W momencie, w którym aplikacja oczekuje na użytkownika, ale nie pyta go o nic konkretnego, wówczas należy nacisnąć: 1. W każdym momencie (poza wyborem rozmieszczenia statków) rozgrywkę można przerwać za pomocą: 0.