Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Ahmet Çadırcı Revert "revize" 67c8eba May 27, 2018
0 contributors

Users who have contributed to this file

15 lines (11 sloc) 1.05 KB
Katkıda bulunmak için
 • Pull Request açmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

  • Repository'yi fork'layıp, kendi repository'nizde değişiklikleri yapıp, Pull Request açabilirsiniz.
  • README.md dosyasını açıp, sağ üstteki kalem ikonuna tıklayıp, istediğiniz değişikliği yapıp, commit yapabilirsiniz. Bu yöntemde GitHub sizin için bir patch branch'i oluşturup Pull Request açmanıza izin verecektir.
 • Fork'ladığınız repository güncel mi?
  Lütfen kendi repositorynizi en son değişikliklerle güncelleyiniz.

 • Conflict var mı?
  Eğer "Can’t automatically merge" yazısıyla karşılaşırsanız bir conflict var demektir. Lütfen değişikliklerinizi kontrol edip, var olan conflict'leri çözünüz.

Eğer katkıda bulunmak istiyor ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bu makaleyi okuyabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.