ahmetkurnaz edited this page May 9, 2014 · 276 revisions

Viki

D3.js veri tabanlı dökümanlarınızı değiştirmeniz için bir JavaScript kütüphanesidir. D3 size HTML, SVG ve CSS kullanarak verileri hayata geçirmeniz için yardım eder. D3'ün web standartlarına vurgusu, güçlü görselleştirme bileşenleri ve DOM değişimine veri-güdümlü bir yaklaşımla, uğraşmanıza gerek kalmadan modern tarayıcılarla tam uyumlu tescilli bir arayüz verir.

Kaynaklar

Tarayıcı Desteği

D3 "modern" tarayıcıları destekler, ki bu genellikle IE8 ver alt sürümler hariç herşeyi ifade eder. D3 Firefox, Chrome (Chromium), Safari (WebKit), Opera ve IE9 ile test edilmiştir. D3'ün parçaları eski tarayıcılarda çalışabilir, çünkü çekirdek D3 kütüphanesin asgari gereksinimleri şöyledir: JavaScript ve W3C DOM API. IE8 için, uyumluluk kütüphanesi Aight önerilir. D3 Selectors API Seviye 1'i kullanır, fakat siz uyumluluk için önyükleme Sizzle yapabilirsiniz. SVG ve CSS3 Transitions kullanabilmek için güncel bir tarayıcıya ihtiyaç duyacaksınız. D3 bir uyumluluk katmanı değildir, dolayısıyla eğer tarayıcınız standartları desteklemezse hiç şansınız kalmamıştır. Üzgünüm!

D3 Node.js içinde de çalışır. Detaylar için bakınız https://groups.google.com/forum/#!msg/d3-js/JyldAkWkTvI/n8thanJeGvAJ

Yükleme

En son versiyonu buradan indirin:

Ya da, en son sürüme doğrudan erişim için, bu kodu kopyalayın:

<script src="http://d3js.org/d3.v3.min.js" charset="utf-8"></script>

Ya da, eğer tüm depoyu testlerle birlikte istiyorsanız:

Yerel olarak geliştirirken, tarayıcınız yerel belge sisteminden dosya okumak için katı izinler zorlayabilir. Eğer siz d3.xhr'i yerel olarak kullanıyorsanız (d3.json et al.), mutlaka yerel bir sunucuya sahip olmalısınız. Örneğin, Python'un yerleşik sunucusunu şu şekilde çalıştırabilirsiniz:

python -m SimpleHTTPServer 8888 &

ya da Python 3+ için

python -m http.server 8888 &

Bu çalıştığında, http://localhost:8888/'e gidin.

D3 eşzamansız modül tanımını (AMD) API destekler. Örneğin, eğer RequireJS kullanıyorsanız, şu şekilde yükleyebilirsiniz:

require.config({paths: {d3: "http://d3js.org/d3.v3.min"}});

require(["d3"], function(d3) {
  console.log(d3.version);
});

Değiştirme

Eğer D3'ün yaşama geçirilme biçimini değiştirmek istiyorsanız, bu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Fork" düğmesine basın, ve daha sonra fork'unuzu kulanıcıadını kendi GitHub kullanıcı adınızla değiştirerek komut satırından klonlayın:

git clone git://github.com/kullanıcıadı/d3.git

Eğer D3 kullanarak yalnızca yeni görselleştirmeler yaratmak istiyorsazız, D3 deposu ilk izlenimde çalışmalı. Öte yandan, eğer D3'ü yeni özelliklerle geliştirmek istiyorsanız, böcekleri düzeltin, ya da testleri çalıştırın, şunları yapmalısınız fork D3 deposu ve Node.js (versiyon 0.10.x veya daha yüksek) yükle. Bu deponın kök dizininden D3'ün bağımlılıklarını yükleyebilirsiniz:

npm install

Testleri çalıştırmak için şunu kullanın:

make test
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.