Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README

Sukija on Solr:n (https://lucene.apache.org/solr/) liitännäinen
suomenkielisten tekstien indeksointiin.

Sukija käyttää Voikkoa (https://voikko.puimula.org/) muuttamaan sanat
perusmuotoon ja indeksoi ne. Tällä tavalla sanan kaikki taivutusmuodot
löytyvät etsimällä vain perusmuotoa.

Sukija on vapaa ohjelma, jota voi jakaa ja muokata Free Software
Foundation'in GNU-lisenssin (GNU General Public License) version 3.0
tai myöhemmän mukaan.Sukija is a Solr (https://lucene.apache.org/solr/) plugin for indexing
documents written in Finnish.

Sukija is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your
option) any later version.

About

Sukija is a program for indexing documents written in Finnish.

Resources

You can’t perform that action at this time.