Skip to content
dd
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bin
 
 
doc
 
 
etc
 
 
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gov

GOV is a web voting system for liquid democracy

This is in Swedish.

GOV är ett webbaserat röst-system för flytande demokrati.

GOV är namnet på det datorprogram som ligger bakom valsystemet. Gov är byggt på fri och öppen programvara.

Presentation från 2012: https://youtu.be/2N4nGpDXtT4

Vi valde namnet Gov för att:

  • Det finns många programvaror för valsystem. Vi behöver kunna skilja på dem.
  • Det är kort och lätt att minnas.
  • Vi vill ha något på engelska för att så många som möjligt ska kunna ta till sig och vidareutveckla programmet.
  • Det handlar om att styra, vilket är grundbetydelsen av governement.
  • Låt oss kalla det Good Online Voting.

Gov är skrivet i Perl och byggt på Ritbase som är ett ramverk utvecklat av Jonas. Programvaran går att ladda ned via ett git-arkiv.

Jonas har motiverat sina val vid utveckling med:

  • att vi så snart som möjligt får ett system som kan fungera för att visa hur vi tänkt att DD kommer att fungera i praktiken. Då menar jag inte ett färdigt eller perfekt system, utan bara något som gör att många som tittar på det ser potentialen, när de inte gjorde det innan.
  • att vi får något som fungerar internt, både för att effektivisera vår organisation, och för att få erfarenhet av hur DD fungerar i praktiken och vad som behöver förbättras.
  • att systemet hjälper partiet att växa och få fler medlemmar och därmed fler programmerare.
  • att vi slutligen innan nästa val får ett system som kommer att fungera på riktigt i beslutande församlingar.

Development

For installation, follow the instructions at: https://github.com/aigan/rdfbase6/wiki/RB-v6:-Installation

/var/www/gov should be a symlink to /usr/local/gov/html. To do that:

$ cd /var/www

(The above '$' is just a symbol of the shell prompt. You should type what comes after that.)

Remove or move the gov dir if you created it before this.

$ mv gov gov.old
$ ln -s /usr/local/gov/html gov
$ cd /usr/local

Follow the instructions located in gov/INSTALL.

Those instructuctions should be sufficient. Please ask for help if needed.

About

GOV is a web voting system for liquid democracy

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published