Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKAI Frontend Workshops

Witaj w repozytorium warsztatów frontendowych AKAI. Znajduje się tutaj kod źródłowy strony, którą będziemy próbowali zrobić w trakcie zajęć. Możesz ją obejrzeć już teraz pod adresem https://akai-org.github.io/frontend-workshops/public_html/.

Wszystkie niezbędne informacje i przydatne zasoby znajdziesz na stronie wiki. Umieściliśmy tam też zadania do samodzielnego wykonania.

Pobranie kodu strony i uruchomienie jej lokalnie

Na szybko

Ściągnij plik ZIP i otwórz plik public_html/index.html w przeglądarce.

Profesjonalnie

  1. Zainstaluj programy git i Node.js.
  2. Uruchom terminal
  3. Wykonaj polecenie git clone https://github.com/akai-org/frontend-workshops.git i przejdź do katalogu frontend-workshops, który powinien się pojawić.
  4. Zainstaluj program gulp za pomocą komendy npm install --global gulp-cli
  5. Zainstaluj wszystkie pakiety, których wymaga nasz projekt, wpisując npm install.
  6. Uruchom serwer komendą gulp webserver