Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

map

Interactive map of Poznań University of Technology

Uruchomienie projektu

Instalacja narzędzi

  1. Ściągnij i zainstaluj Node.js (min v6.9.0)
  2. Uruchom wiersz poleceń i sprawdź zainstalowaną wersję: node -v
  3. Sprawdź czy zainstalował się Node Pacakage Manager: npm -v (min v3.10.7)
  4. Zainstaluj globalnie Gulp'a: npm install -g gulp
  5. Zainstaluj globalnie Bower'a: npm install -g bower

Uruchomienie projektu

  1. Otwórz wiersz poleceń i przejdź do katalogu, w którym masz projekt
  2. Zainstaluj zewnętrzne biblioteki: npm install
  3. Uruchom projekt: gulp webserver
  4. Powinna zacząć się magia...
  5. W przeglądarce wejdź pod adres localhost:10090 i korzystaj z aplikacji

About

Interactive map of Poznań University of Technology

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published