Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozklad-ekrany

Aplikacja wyświetlająca rozkład jazdy tramwajów i dostępność rowerów wokół Politechniki Poznańskiej.

Opis plików

  • index.html - główny plik wyświetlający wszystkie dane
  • bikes.js - plik pobierający dane o rowerach, nie wymaga proxy, łączy się z adresem https://api.nextbike.net/
  • trams.js - plik pobierający dane o tramwajach, wymaga proxy, łączy się z adresem https://www.peka.poznan.pl/vm/
  • common.js - plik zawierający drobne helpery
  • images/ - obrazy wykorzystywane przy wyświetlaniu
  • style.css - ostylowanie wyglądu
  • app.js - proxy pozwalające na pobieranie danych o tramwajach

Development

Uruchomienie serwera http:

npx http-server -c-1