Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
css
 
 
img
 
 
js
 
 
 
 
 
 
 
 

AKAI - Zadanie Frontend

Upiększ ten formularz!

Do dyspozycji masz trzy pliki odpowiedzialne za poszczególne etapy zadania: html, css i javascript. W każdym z tych plików znajduje się instrukcja zawierająca informację na temat tego, co należy wykonać. Zacznij od pliku index.html, przeanalizuj go, a następnie przejrzyj plik .css i .js.

Powodzenia!

About

simple task to make a form more enjoyable

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published