Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Garhog elleni csata #755

Closed
GoogleCodeExporter opened this issue Mar 16, 2015 · 4 comments

Comments

@GoogleCodeExporter
Copy link

commented Mar 16, 2015

Hello.

Szeretném kérdezni, hogy a garhogok elleni csatában, csak egy csatahajóm 
lehet?
Ugyanis hiába gyártom le a másodikat és szerelem fel, amikor a bolgyó 
támadására kerül sor, csak egy hajóm van a masik eltünik, pedig még 
útközben megvan.
Ezzel még akkora baj nem is lenne, mert valahogy legyűröm a 
bolygóvédelmet, de aztán 8 könnyűtankkal nem sokra megyek egy barakk es 
vagy 30 garthog egység ellen.

Original issue reported on code.google.com by zattler....@gmail.com on 17 Aug 2013 at 3:20

Attachments:

@GoogleCodeExporter

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Mar 16, 2015

Hello

Nálam is előfordult hasonló, bármilyen flottához adok hozzá hajókat és 
szerelem fel őket eltünnek.
Nem látszanak sem a csillagtérképen, sem csata közben.

Original comment by kenshiro...@gmail.com on 17 Aug 2013 at 3:46

Attachments:

@GoogleCodeExporter

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Mar 16, 2015

Üdv, javítottam a 0.95.135-ben.

Original comment by akarn...@gmail.com on 17 Aug 2013 at 6:46

  • Changed state: Fixed
  • Added labels: Component-Logic
@GoogleCodeExporter

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Mar 16, 2015

Köszi!

Original comment by zattler....@gmail.com on 17 Aug 2013 at 6:50

@GoogleCodeExporter

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Mar 16, 2015

Köszönjük!

Original comment by kenshiro...@gmail.com on 17 Aug 2013 at 6:58

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.