Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
75 lines (57 sloc) 1.02 KB
Zorp has been in active development since 2000 and it is result of the hard
work of the following people.
Zorp Professional
Development:
Balázs Scheidler
Attila Szalay
Krisztián Kovács
Gábor Simon
Design:
Márton Illés
Péter Höltzl
Csaba Major
Testing:
Tamás Mónos
Dezső Moldvai
Contributors:
Zoltán Györkő
András Kis-Szabó
Péter Kovács Viktor
Tamás Lukács Berki
Péter Bolla
András Illés
Zorp Management System
Development:
Attila Szalay
Andrea Fazekas
Dániel Kisházi
Edina Pajor
Szilárd Holczer
Bálint Abonyi
Design:
Balázs Scheidler
Márton Illés
Péter Höltzl
Csaba Major
Testing:
Tamás Mónos
Dezső Moldvai
Zorp Authentication System
Development:
Balázs Scheidler
Attila Szalay
Bálint Abonyi
Tamás Pálfalvi
Testing:
Tamás Mónos
Dezső Moldvai
Zorp Operating System
Development:
Attila Szalay
Balázs Scheidler
Sándor Gellér
Tamás Pál
Krisztián Kovács
Testing:
Tamás Mónos
Dezső Moldvai