New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Mümkünse rails kullanmayın! #15

Open
airy opened this Issue Jan 1, 2015 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@airy
Contributor

airy commented Jan 1, 2015

Mümkünse rails kullanmayın yazısına yapılmış kullanıcı yorumları

@airy airy added the Comments label Jan 1, 2015

@airy

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@airy

airy Feb 1, 2015

Contributor

Yazılım Prorotipleri

Contributor

airy commented Feb 1, 2015

Yazılım Prorotipleri

@Mkrc

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Mkrc

Mkrc Mar 4, 2015

Yazı çok güzel elinize sağlık. Bence işin özeti tabiki her kolay yolun bir bedeli olacaktır. Rails ve benzeri MVC çatılarında bir çok işi kolayca yapabiliyoruz bunun bedeli olarakta performans kaybı gayet normal. Bu yüzden bir projeye başlarken en önemli önceliğimizin performans mı, geliştirme süresi mi veya başka bir şey mi önce bunu sorgulamak gerekir diye düşünüyorum.

Mkrc commented Mar 4, 2015

Yazı çok güzel elinize sağlık. Bence işin özeti tabiki her kolay yolun bir bedeli olacaktır. Rails ve benzeri MVC çatılarında bir çok işi kolayca yapabiliyoruz bunun bedeli olarakta performans kaybı gayet normal. Bu yüzden bir projeye başlarken en önemli önceliğimizin performans mı, geliştirme süresi mi veya başka bir şey mi önce bunu sorgulamak gerekir diye düşünüyorum.

@airy

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@airy

airy Mar 4, 2015

Contributor

@Mkrc; yazılım üretimi işinde en önemli nokta yazılımın kalitesidir. geliştirme süresi, maliyet vb kavramlar üretim sürecine ait alt kavramlardır. doğal olarak, bu ikincil önceliğe sahip maddeler, yazılımın kalitesinin önüne geçmemelidir. bu önceliklendirmenin dışına çıkıldığında neler olduğunu anlayabilmek için, çevremizdeki başarısız proje ve ürünlere bir göz atmamız yeterli.

Contributor

airy commented Mar 4, 2015

@Mkrc; yazılım üretimi işinde en önemli nokta yazılımın kalitesidir. geliştirme süresi, maliyet vb kavramlar üretim sürecine ait alt kavramlardır. doğal olarak, bu ikincil önceliğe sahip maddeler, yazılımın kalitesinin önüne geçmemelidir. bu önceliklendirmenin dışına çıkıldığında neler olduğunu anlayabilmek için, çevremizdeki başarısız proje ve ürünlere bir göz atmamız yeterli.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment