Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
 
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

TwitGündem

TwitGündem, gündeme dair günlük belirlenecek bir konuda Twitter kullanıcılarının yorum bırakabileceği bir sistemdir. Ekşisözlük'ün günlük versiyonu diyebiliriz. Teknoloji olarak Node.JS, Express Framework, Easy Node Authentication (Passport) kullanılmıştır.

TwitGundem is a platform where users can express their opinions on a topic defined daily, based on the current events. Users can login via Twitter. Node.JS, Express Framework, Easy Node Authentication (Passport) is used for this project.

Ekran Görüntüleri (Screenshots)

Anasayfa

Anasayfa

Konu Detay

Konu

Admin

Admin

Kurulum

  1. Repoyu çekin.
  2. npm install diyerek bağımlılıkları kurun.
  3. config/database.js dosyasında gerekli veritabanı bilgilerini girin.
  4. config/auth.js dosyasında gerekli API anahtarlarını girin ya da ortam değişkeni (env) olarak bu bilgileri tanımlayın.
  5. node server.js diyerek sistemi çalıştırın.
  6. http://localhost:3000 adresine gidin, sonucu görün.

Docker

docker build -t aladagemre/twitgundem .
docker run -p 3000:3000 --env APP_URL=http://mysite.com:3000 --env TWITTER_API_KEY=xxx --env TWITTER_API_SECRET=xxx aladagemre/twitgundem

Admin Panel

server.js dosyasında, 'aladagemre' yi kendi twitter adınızla değiştirin.

app.set('admin_user', 'aladagemre');

Sonra şu göreceli adrese gidin: "/admin/topic_list/"

Instructions

If you would like to download the code and try it for yourself:

  1. Clone the repo
  2. Install packages: npm install
  3. Change out the database configuration in config/database.js
  4. Change out auth keys in config/auth.js or define them as environment variables.
  5. Launch: node server.js
  6. Visit in your browser at: http://localhost:3000

About

TwitGündem, gündeme dair günlük belirlenecek bir konuda Twitter kullanıcılarının yorum bırakabileceği bir sistemdir.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published