Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
273 lines (208 sloc) 7.1 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-08 19:18+0100\n"
"Last-Translator: Korry <pindiky@seznam.cz>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:251
msgid "Contact form"
msgstr "Kontaktní formulář"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:336
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Contact Form 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:352
msgid "optional"
msgstr "doporučeno"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:353
msgid "Generate Tag"
msgstr "Generuj Tag"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:354
msgid "Text field"
msgstr "Text field"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:355
msgid "Email field"
msgstr "Email"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:356
msgid "Text area"
msgstr "Text area"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:357
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Rozbalovací menu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:358
msgid "Checkboxes"
msgstr "Checkboxes"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:359
msgid "Radio buttons"
msgstr "Radio buttons"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:360
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:361
msgid "Submit button"
msgstr "Potvrzovací tlačítko"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:362
msgid "Name"
msgstr "Jméno"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:363
msgid "Required field?"
msgstr "Vyžadované pole?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:364
msgid "Allows multiple selections?"
msgstr "Povolit vícenásobný výběr?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:365
msgid "Choices"
msgstr "Možnosti"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:366
msgid "Label"
msgstr "Popis"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:367
msgid "Default value"
msgstr "Výchozí hodnota"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:368
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:369
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Toto pole musí obsahovat jméno autora"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:370
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Toto pole musí obsahovat URL autora"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:371
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Toto pole musí obsahovat autorův e-mail"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:372
msgid "Copy and paste this code into the form"
msgstr "Zkopírujte tento kód a vložte jej do formuláře"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:373
msgid "Foreground color"
msgstr "Barva písma"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:374
msgid "Background color"
msgstr "Barva pozadí"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:375
msgid "Image size"
msgstr "Velikost obrázku"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:376
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:377
msgid "Medium"
msgstr "Střední"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:378
msgid "Large"
msgstr "Velký"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:379
msgid "Image settings"
msgstr "Nastavení obrázku"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:380
msgid "Input field settings"
msgstr "Parametry vstupního pole"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:381
msgid "For image"
msgstr "For image"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:382
msgid "For input field"
msgstr "Pro vstupní pole"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:383
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Jedna možnost na řádku"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:402
msgid "Contact form created."
msgstr "Formulář vytvořen"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:405
msgid "Contact form saved."
msgstr "Formulář uložen"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:408
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Contact form deleted"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:415
msgid "Untitled"
msgstr "Untitled"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:439
msgid "Your Name"
msgstr "Vaše jméno"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:439
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "(required)"
msgstr "(vyžadováno)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "Your Email"
msgstr "Váš Email"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:443
msgid "Subject"
msgstr "Předmět zprávy"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:445
msgid "Your Message"
msgstr "Vaše zpráva"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:447
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:891
msgid "Send"
msgstr "Odeslat"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:476
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:478
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Nepodařilo se odeslat zprávu. Opakujte později, nebo kontaktujte administátora."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:480
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Chyba v ověření. Zkontrolujte prosím všechna povinná pole."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:482
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Emailová adresa není v platném tvaru."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:484
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Vyplňte prosím povinná pole."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:486
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Vložený ověřovací kód není správně."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:15
msgid "Add new"
msgstr "Přidej nový"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:28
msgid "Copy and paste this code into your post content."
msgstr "Zkopírujte tento kód a vložte jej do článku."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:33
msgid "Form"
msgstr "Formulář"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:37
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:39
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:60
msgid "To:"
msgstr "Komu:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:43
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:64
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:47
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:68
msgid "Subject:"
msgstr "Předmět:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:51
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:72
msgid "Message body:"
msgstr "Zpráva:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
msgid "Mail (2)"
msgstr "Mail (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:58
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Use mail (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:80
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:86
msgid "Delete this contact form"
msgstr "Smaž tento formulář."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:87
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr "Chcete smazat tento formulář?"