Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
483 lines (370 sloc) 16 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Form 7 version 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-21 21:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-21 21:38+0100\n"
"Last-Translator: Team Blogos <wordpress@blogos.dk>\n"
"Language-Team: Team Blogos <wordpress@blogos.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_c;__ngettext:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n;_nc;_n_noop\n"
"X-Poedit-Basepath: d:\\wordpress\\plugins\\contact-form-7\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=n != 1;\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: d:\\wordpress\\plugins\\contact-form-7\n"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:3
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:102
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Kontaktformular 7"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:18
msgid "Add new"
msgstr "Tilføj ny"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:40
msgid "Copy this code and paste it into your post, page or text widget content."
msgstr "Kopier og indsæt denne kode i dit indlæg, side eller indholdet i en tekst-widget."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:47
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:279
msgid "Save"
msgstr "Gem"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:54
msgid "Copy"
msgstr "Kopiér"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:58
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:60
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Du er ved at slette din kontakt formular.\n"
"Tryk 'Annullér' for at stoppe, 'OK' for at slette."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:75
msgid "Form"
msgstr "Formular"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:95
msgid "Mail"
msgstr "E-mail"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:102
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:155
msgid "To:"
msgstr "Til:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:106
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:159
msgid "From:"
msgstr "Fra:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:110
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:163
msgid "Subject:"
msgstr "Emne:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:115
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:168
msgid "Additional headers:"
msgstr "Yderligere headers:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:119
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:172
msgid "File attachments:"
msgstr "Filvedhæftninger:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:126
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:179
msgid "Use HTML content type"
msgstr "Brug HTML til indholdet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:131
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:184
msgid "Message body:"
msgstr "Besked:"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:142
msgid "Mail (2)"
msgstr "Email (2)"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:149
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Brug email (2)"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:195
msgid "Messages"
msgstr "Beskeder"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:203
msgid "Sender's message was sent successfully"
msgstr "Afsenders besked blev sendt"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:207
msgid "Sender's message was failed to send"
msgstr "Det mislykkedes at sende afsenders besked"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:211
msgid "Akismet judged the sending activity as spamming"
msgstr "Akismet bedømte afsendelsen som forsøg på at spamme"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:215
msgid "Validation errors occurred"
msgstr "Der forekom valideringsfejl"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:219
msgid "There is a field that sender is needed to fill in"
msgstr "Der er et felt, som afsender skal udfylde"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:223
msgid "Email address that sender entered is invalid"
msgstr "E-mail-adressen, som afsender indtastede, er ugyldig"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:227
msgid "There is a field of term that sender is needed to accept"
msgstr "Der er et felt med betingelser, som afsender skal acceptere"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:231
msgid "Sender doesn't enter the correct answer to the quiz"
msgstr "Afsender indtastede ikke det rigtige svar på quizzen"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:235
msgid "The code that sender entered does not match the CAPTCHA"
msgstr "Svaret, som afsender indtastede, matcher ikke CAPTCHA-kontrollen"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:239
msgid "Uploading a file fails for any reason"
msgstr "Uploadning af en fil mislykkedes af en eller anden grund"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:243
msgid "Uploaded file is not allowed file type"
msgstr "Uploadet fil har ikke en tilladt filtype"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:247
msgid "Uploaded file is too large"
msgstr "Uploadet fil er for stor"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin-panel.php:260
msgid "Additional Settings"
msgstr "Yderligere indstillinger"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:105
msgid "Edit Contact Forms"
msgstr "Redigér Kontaktformular 7"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:105
msgid "Edit"
msgstr "Redigér"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:152
msgid "optional"
msgstr "valgfrit"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:153
msgid "Generate Tag"
msgstr "Lav mærke"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:154
msgid "Text field"
msgstr "Tekstfelt"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:155
msgid "Email field"
msgstr "E-mail-felt"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:156
msgid "Text area"
msgstr "Tekstboks"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:157
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Drop-down menu"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:158
msgid "Checkboxes"
msgstr "Afkrydsningsfelt"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:159
msgid "Radio buttons"
msgstr "Radioknapper"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:160
msgid "Acceptance"
msgstr "Accept"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:161
msgid "Make this checkbox checked by default?"
msgstr "Skal afkrydsningsfeltet være markeret som standard?"
# tjekkes
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:162
msgid "Make this checkbox work inversely?"
msgstr "Skal afkrydsningsfeltet virke omvendt?"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:163
msgid "* That means visitor who accepts the term unchecks it."
msgstr "* Det betyder, at en besøgende, som accepterer betingelserne, afmarkerer det."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:164
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA-kontrol"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:165
msgid "Quiz"
msgstr "Quiz"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:166
msgid "Quizzes"
msgstr "Quizzer"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:167
msgid "* quiz|answer (e.g. 1+1=?|2)"
msgstr "' quiz|svar (f.eks. 1+1=?|2)"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:168
msgid "File upload"
msgstr "Filupload"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:169
msgid "bytes"
msgstr "bytes"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:170
msgid "Submit button"
msgstr "Send-knap"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:171
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:172
msgid "Required field?"
msgstr "Påkrævet felt?"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:173
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Tillad flere valg?"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:174
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Indsæt et tomt punkt som første valgmulighed?"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:175
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Skal afkrydsningsfelter være eksklusive? (altså så der kun kan vælges én?)"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:176
msgid "Choices"
msgstr "Valg"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:177
msgid "Label"
msgstr "Tekst på knap"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:178
msgid "Default value"
msgstr "Standardværdi"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:179
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:180
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Dette felt kræver forfatters navn"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:181
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Dette felt kræver forfatters URL"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:182
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Dette felt kræver forfatters e-mail-adresse"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:183
msgid "Copy this code and paste it into the form left."
msgstr "Kopier og indsæt denne kode i formularen til venstre"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:184
msgid "Foreground color"
msgstr "Forgrundsfarve"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:185
msgid "Background color"
msgstr "Baggrundsfarve"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:186
msgid "Image size"
msgstr "Billedstørrelse"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:187
msgid "Small"
msgstr "Lille"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:188
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:189
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:190
msgid "Image settings"
msgstr "Billedindstillinger"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:191
msgid "Input field settings"
msgstr "Indstillinger for feltet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:192
msgid "For image"
msgstr "For billedet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:193
msgid "For input field"
msgstr "For indtastningsfeltet"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:194
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Et valg per linje."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:195
msgid "Show"
msgstr "Vis"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:196
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:197
msgid "File size limit"
msgstr "Begrænsning på filstørrelse"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:198
msgid "Acceptable file types"
msgstr "Tilladte filtyper"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:199
msgid "Note: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed."
msgstr "Bemærk, at du for at bruge CAPTCHA, skal have Really Simple CAPTCHA-pluginnet installeret."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:214
msgid "Contact form created."
msgstr "Kontaktformular oprettet."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:217
msgid "Contact form saved."
msgstr "Kontaktformular gemt."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:220
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Kontaktformular slettet."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:293
msgid "Contact form"
msgstr "Kontaktformular"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:313
msgid "Settings"
msgstr "Indstillinger"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:334
msgid "Contact Form 7 needs your support. Please donate today."
msgstr "Kontaktformular 7 behøver din støtte. Send en gave i dag."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:335
msgid "Is this plugin useful for you? If you like it, please help the developer."
msgstr "Kan du bruge dette plugin? Hvis du kan lide det, så hjælp udvikleren."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:336
msgid "Your contribution is needed for making this plugin better."
msgstr "Dit bidrag behøves, hvis pluginnet skal blive bedre."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/admin/admin.php:337
msgid "Developing a plugin and providing user support is really hard work. Please help."
msgstr "Udvikling af plugins og brugersupport er faktisk hårdt arbejde. Støt det!"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/classes.php:536
msgid "Untitled"
msgstr "Uden titel"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:6
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Din besked blev sendt. Tak."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:8
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:10
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Beskeden blev ikke sendt. Prøv venligst senere eller kontakt administratoren på anden måde. "
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:12
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Kontrollen af indtastningerne viste fejl. Gennemgå venligst felterne og send det igen"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:14
msgid "Please accept the terms to proceed."
msgstr "Acceptér venligst betingelserne for at fortsætte."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:16
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "E-mail-adressen er ikke gyldig."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:18
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Udfyld venligst de påkrævede felter."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:20
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Dit indtastede svar er forkert."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:22
msgid "Your answer is not correct."
msgstr "Dit indtastede svar er ikke korrekt."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:24
msgid "Failed to upload file."
msgstr "Filupload mislykkedes"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:26
msgid "This file type is not allowed."
msgstr "Denne filtype er ikke tilladt."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:28
msgid "This file is too large."
msgstr "Filen er for stor."
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:33
msgid "Your Name"
msgstr "Dit navn"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:33
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:35
msgid "(required)"
msgstr "(påkrævet)"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:35
msgid "Your Email"
msgstr "Din e-mail"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:37
msgid "Subject"
msgstr "Emne"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:39
msgid "Your Message"
msgstr "Din besked"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/includes/functions.php:41
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/modules/submit.php:37
msgid "Send"
msgstr "Send"
#: d:\wordpress\plugins\contact-form-7/modules/captcha.php:62
msgid "To use CAPTCHA, you need <a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a> plugin installed."
msgstr "For at bruge CAPTCHA skal du have<a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a> pluginnet installeret."
#~ msgid "(You need WordPress 2.7 or greater to use this feature)"
#~ msgstr ""
#~ "(Du skal bruge WordPress 2.7 eller nyere for at bruge denne funktion)"
#~ msgid "Delete this contact form"
#~ msgstr "Slet denne kontakt formular"